(8,357 เรื่อง)
ชื่อพันธุ์ - ข้าวหอมแดง (Red Hawn Rice) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - พ.ศ. 2525 ? 2526 จากการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวพันธุ์หลัก ขาวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองข้าวสุรินทร์ ซึ่งมีนายบุญโฮม ชำนาญกุล เป็นผู้อำนวยการสถานีในขณะนั้น พบว่า ในรวงข้าวจำนวนหนึ่งมีเมล็ดที่เป็นข้าวเหนียวปนอยู่ จึงแยกเมล็ดที่เป็นข้าวเหนียวปนอยู่ จึงแยกเมล็ดแต่ละรวงไปปลูกศึกษาลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จากการแยกเมล็ดที่ปนอยู่กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ออกปลูกเป็นกอๆ และทำการศึกษาลักษณะของเมล็ดข้าวกล้อง พบว่ากอหนึ่งมีเยื่อหุ้มเมล็ด (Pericarp) ของข้าวกล้องสีแดงเรื่อๆ ซึ่งมีทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ทางสถานีทดลองข้าวสุรินทร์จึงแยกชนิดข้าวเจ้า และข้าวเหนียวไว้ และให้ความสนใจเฉพาะที่เป็นข้าวเจ้า - พ.ศ. 2529 ? 2530 เมล็ดข้าวแดงที่เชื่อว่ากลายพันธุ์มาจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยธรรมชาติ ถูกแบ่งและส่งไปปลูกที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และสถานีทดลองขาวโคกสำโรง โดยนักวิชาการที่สนใจใช้เวลาว่างปลูกบริเวณพื้นที่หัว / ท้ายแปลงทดลอง เพื่อศึกษาคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์ต่อเป็นสายพันธุ์ต่างๆ - พ.ศ. 2531 นายบุญโฮม ชำนาญกุล ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้นำเอาเฉพาะเมล็ดข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงไปปลูกคัดเลือกรวงและปลูกแบบรวงต่อแถว โดยมีข้าวแดงประมาณ 100 กว่าสายพันธุ์ และได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวแดงหอมไว้ 50 สายพันธุ์ - พ.ศ. 2533 มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดรุนแรง ปรากฏว่า มี 5 สายพันธุ์ ที่ไม่ถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลาย และได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นเพียง 2 สายพันธุ์ คือ KDML105R-PSL-1 ซึ่งเป็นข้าวหนักและ KDML105R-PSL-2 ซึ่งเป็นข้าวเบา - พ.ศ. 2535 เกษตรกรที่อยู่ใกล้ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้นำเมล็ดข้าวสายพันธุ์ดีเด่น ไปปลูกและแปรรูปเป็นข้าวกล้องข้าวแดง จำหน่ายในชื่อ ?ข้าวเสวย? - พ.ศ. 2536 พบว่า อายุสุกเก็บเกี่ยวของข้าวแดงหอมในแปลงเกษตรกรยังมีการกระจายตัว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจึงได้นำสายพันธุ์ข้าวเบาและข้าวหนักกลับมาคัดเลือกใหม่ - พ.ศ. 2538 ได้สายพันธุ์ KDML105R-PSL-E-14 - พ.ศ. 2542 สถาบันวิจัยข้าวเสนอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เป็น พันธุ์ข้าวทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า ข้าวหอมแดง (Red Hawm Rice)
3 มกราคม 2556
4,548
ชื่อพันธุ์ - สังข์หยดพัทลุง (Sang Yod Phattalung) ชนิด - ข้าวเจ้า ประวัติพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง ในฤดูนาปี พ.ศ. 2531/32 ได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239) จากแหล่งเก็บ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง หนึ่งในสามแหล่งของข้าวสังข์หยดในจังหวัด ซึ่งมีความแปรปรวนในลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรที่เก็บ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงคัดเลือกได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ มีความสูงของลำต้นสม่ำเสมอ เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน มีคุณภาพเมล็ดดี สม่ำเสมอ โดยคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ในลักษณะดังกล่าวจำนวน 4 ชั่วอายุ จนได้สายพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239-2) เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2543 มีลักษณะดีกว่าสายพันธุ์เดิมในลักษณะความสม่ำเสมอในการสุกแก่ การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ ชื่อ สังข์หยดพัทลุง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
3 มกราคม 2556
3,915
ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมาก นอกจากจะร้อนแล้ว เจ้าฝนก็ตกตามมาติดๆ ทำให้ดินชื้น ส่งผลให้พืชผัก เกิดเชื้อรา หรือบางรายก็มีเพลี้ย หนอน มารุมกัดกิน ทำให้เกษตรกรหลายรายได้นั่งจับเข่า เอามือก่ายหน้าผากไปตามๆกัน ก็จะอะไรละค่ะ จะห้ามฝนไม่ให้ตกก็ไม่ได้ จะห้ามไม่ให้ปลูกผัก ก็จะไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว จนต้องยอมควักเงินในกระเป๋าที่มีอยู่น้อยนิดไปซื้อยาฆ่าแมลง หวังให้พวกแมลง เพลี้ย หนอน นั้นหมดไป แต่ก็ต้องแรกมากับสุขภาพที่ต้องทนสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายมานานนับปีแต่วันนี้ ท่านเกษตรกรไม่ต้องกังวลกับปัญหา แมลง เพลี้ย หนอน อีกต่อไปแล้วค่ะ เพราะเรามีสูตรเด็ด จากคุณพจมาน เมียงน้อย ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรผู้คิดค้นสูตรเด็ดกำจัดศัตรูพืช และได้ผลดีเยี่ยม การันตีได้ถึง 7 ปีเต็ม กล่าวว่าทนเหม็นเล็กน้อยแต่ แมลง เพลี้ย หนอน ไม่มารบกวนอย่างแน่นอน ผักก็งาม สุขภาพก็ดี แถมยังลดต้นทุนอีกด้วย
2 มกราคม 2556
2,508
ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาทุเรียนในจังหวัดชุมพรตกต่ำมากราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 25-30 บาท เหตุผลจากเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางตัดทุเรียนอ่อนออกจำหน่าย และในขณะนี้ผลผลิตของทุเรียนอยู่ช่วงปลายฤดูกาลทำให้ราคาทุเรียนเริ่มขยับราคาขึ้น ประจวบเหมาะกับทุเรียนเริ่มทยอยสุก จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล) เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตรช่วงคลินิกเกษตร เรื่อง เชะลอการสุกแก่ของทุเรียน/ดึงผลผลิตให้ออกในช่วงที่มีราคาดี จากลุงนิลซึ่งได้คำแนะนำดังนี้
2 มกราคม 2556
3,808
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท