(8,280 เรื่อง)
นายพล กุนอก เกษตรกรบ้านตาจั่นนอก ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นผู้นำหมู่บ้านและเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่สืบทอดการทำการเกษตรมาจากบรรพบุรุษ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับความรู้ที่ได้อบรมมาจากหน่วยงานต่างๆมาพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมให้ชาวบ้านทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ภายในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลานวลจันทร์ ปลานิล ปลาตะเพียน จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องขั้นตอนการอนุบาลปลาก่อนปล่อยเลี้ยงในกระชัง และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
19 ธันวาคม 2555
4,649
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท