(8,256 เรื่อง)
นายพล กุนอก เกษตรกรบ้านตาจั่นนอก ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นผู้นำหมู่บ้านและเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่สืบทอดการทำการเกษตรมาจากบรรพบุรุษ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับความรู้ที่ได้อบรมมาจากหน่วยงานต่างๆมาพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมให้ชาวบ้านทำการเกษตรแบบลดต้นทุน ภายในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลากินพืช เช่น ปลานวลจันทร์ ปลานิล ปลาตะเพียน จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 14.15 น. เรื่องขั้นตอนการอนุบาลปลาก่อนปล่อยเลี้ยงในกระชัง และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี ดังนี้
19 ธันวาคม 2555
4,513
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
45.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
44.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
49.36 บาท