(8,280 เรื่อง)
ไก่ชนหรือไก่พื้นบ้าน เป็นไก่ที่ได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงจำนวนมาก เนื่องจากความทนทานและเลี้ยงง่าย แถมยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ อีกทั้งไก่ชนยังสามารถสร้างความสนุก ความบันเทิงให้กับผู้เลี้ยงที่รักการต่อสู้อีกด้วย แต่ปัญหาในการเลี้ยงไก่ชนก็ยังคงมี อาทิเช่น แผลจากการต่อสู้ ซึ่งบางทีอาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษา ดังนั้น คุณสุรศักดิ์ อามะจันทร์ตรี ผู้ที่มีความชำนาญในการเลี้ยงไก่ชน จึงได้แนะนำการรักษาแผลไก่ชนด้วยการใช้น้ำผึ้งชันโรง ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ในการรักษาแผลไก่ชนต่อไป
4 มกราคม 2556
4,879
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง มักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่อาจไม่เหมาะสม ถ้าไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงไว้มีภูมิต้านโรคต่ำ โรคระบาดต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก ที่สร้างความเสียหายกับเกษตรกรจำนวนมาก สำหรับคุณอรชัญ พันธ์วิไล ปราชญ์ชาวบ้านด้านปศุสัตว์อินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่า เกษตรกรสามารถบำรุงสุขภาพไก่พื้นเมืองให้มีสุขภาพดีต้านทานโรคได้ ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน มีวิธีการทำโดยเตรียมสมุนไพรและส่วนผสม ดังนี้
4 มกราคม 2556
3,924
ต้นชะอมเป็นไม้ยืนต้น และเป็นไม้พื้นเมืองของไทยที่คนไทยนิยมปลูกชะอมเป็นรั้วบ้าน ซึ่งสามารถเด็ดยอดไปบริโภคเป็นผักได้ทุก ๆ 3 วัน ต้นชะอมหากถูกเด็ดยอดจะแตกกิ่งข้าง ต้นหนาแน่น ชะอมมีหนามตามกิ่งจึงใช้เป็นรั้วบ้านได้ดี และพบว่าชะอมยังมีวิตามินเอสูงถึง 32,000 อินเตอร์เนชันแนลยูนิต ซึ่งสูงกว่าหัวแครอทที่ฝรั่งเชื่อว่ามีวิตามินสูงที่สุด ในบรรดาผักทั้งหลายอีกด้วย ยอดชะอมจัดเป็นอาหารประเภทผักที่มีคุณค่าอาหารสูงยิ่งทั้งวิตามินเอ โปรตีน และเยื่อใยที่ร่างกายต้องการซึ่งวันนี้คุณอุเดช อาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย ได้ยินเผยแพร่ข้อมูลการปลูกชะอมเพิ่มรายได้ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
3 มกราคม 2556
10,512
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทางทีมงาน Farmer info จ.ขอนแก่น ทีมงานได้พบกับ นายแก้ว หวันธรรมมา เกษตรกรผู้ทำสวนบวบหอม ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 42 ม.7 บ้านหนองวัวซอ ต.หนองวัวซอ อ.หนอวัวซอ จ.อุดรธานี โดยเล่าข้อมูลกับทีมงานฯฟังว่า ตนมีความสนใจที่จะปลูกบวมเนื่องจากไม่ต้องมีการลงทุนอะไรมาก เพียงเตรียมดิน ไถ และใส่ปุ๋ย ดูแลให้น้ำ ทำการตกแต่งกิ่งใบเท่านั้นเอง นอกจากจะปลูกบวบแล้วยังทำนาและปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการหมุนเวียนพืชแต่ละชนิดไม่ให้ดินเสื่อมสภาพ การปลูกบวมหอมถือว่าเป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งของครอบครัวนี้และชุมชนที่นี่ด้วย เนื่องจากจะมีกลุ่มพ่อค้ามารับซื้อบวบหอมที่ผลแก่จัดนำไปแปรรูป อาทิ รองเท้าใยบวบ ที่ขัดตัว ฯลฯ สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยขายผลบวบแก่ใน ราคา 100 - 180 บาท / กิโลกรัม หรือหากว่ามีใครสนใจอยากจะทำการแปรรูปเพื่อใช้ในครัวเรือนวันนี้คุณแก้ว ได้แนะนำขั้นตอนในการแปรรูปบวบ ดังนี้
3 มกราคม 2556
14,069
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท