(8,283 เรื่อง)
ทุกวันนี้ ท้องนาบ้านเรา เห็นมีแต่ใบข้าวเขียวเต็มทุ่ง...ไม่เห็นรวงข้าวสีทองดังแต่ก่อน จนเกิดคำถามขึ้นในใจว่า...ทำไมเราปลูกข้าวแล้วได้ใบงาม ทำไม...ทำอย่างไร...ที่จะให้ข้าวที่ปลูก ได้เมล็ดมากกว่าใบข้าว เพราะคนเรากินข้าวที่เป็นผลิตผลจากเมล็ดข้าว นอกจากนี้ การปลูกข้าวทุกวันนี้ มีทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่อัดลงในแปลง สารเคมีที่ระดมพ่น จนเกิดการสะสมทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของการทำนาในปัจจุบัน ต้นทุนการปลูกข้าวของไทยจึงสูงขึ้นทุกวัน เราลืมไปว่า ข้าวคือสิ่งมีชีวิต มีการเจริญเติบโต มีความต้องการที่มีขอบเขต บริโภคมากเกินไปก็เป็นโทษ สภาพแวดล้อมแออัด ก็มีโรคภัยรบกวน ปัจจัยที่สำคัญของการเจริญเติบโตของข้าว คือ ดิน น้ำ อากาศ ข้าวต้องเติบโตด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีอาหารที่เพียงพอ และมีภูมิคุ้มกันโรคภัยที่มีสุขอนามัย ใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นเกินไป นาข้าวไม่มีการระบายอากาศ อากาศที่ร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูข้าว ตัวอย่างเช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นต้น การใส่ปุ๋ยให้เป็นอาหารกับต้นข้าวในอัตราที่เหมาะสม ใส่มากใบข้าวก็อ่อนแอ ใส่ผิดเวลาข้าวไม่ต้องการก็สิ้นเปลืองปุ๋ย สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อม หรือเป็นโทษเมื่อใส่หลังข้าวออกดอก โรคและแมลงจะรบกวน
9 มกราคม 2556
6,797
คุณกัลยาปลูกยางพาราพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 ประมาณ 5 ไร่ คุณกัลยากล่าวว่า เริ่มปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี 2544 ที่เลือกปลูกยางพาราพันธุ์นี้เพราะจากการศึกษาข้อดีข้อเสียของยางพารามาหลายพันธุ์ จึงได้ทราบว่า ยางพาราพันธุ์นี้ให้ผลผลิตน้ำยางค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 240 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ยางพันธุ์นี้มีการเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมบาง และเปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ต้องใช้ระบบกรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน ยางพาราพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็มสามารถต้านทาโรคราแป้งและโรคใบจุดนูนปานกลาง อ่อนแอต่อโรคราสีชมพู อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราและโรคเส้นดำ มีต้นเปลือแห้งจำนวนน้อย ต้านทานลมปานกลาง ปลูกได้ในพื้นที่ลาดชัน ไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้น และพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีโรคเส้นดำหรือโรคใบร่วงไฟทอปโทราระบาดอย่างรุนแรง
8 มกราคม 2556
4,743
คุณบุญสม วรรณราช เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า 2 ปี บนพื้นกว่า 10 ไร่ ณ บ้านหนองเก้าห้อง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เสาวรส เป็นไม้ผลพืชไร่ประเภทเลื้อยเถา ต้นที่โตเต็มวัยความยาวของเถาตั้งแต่ 3-4 เมตร ผลมีลักษณะทรงกลม ผลดิบสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองอ่อน บางพันธุ์อาจมีสีแดงเข้มปนเหลืองด้วย ส่วนที่ใช้ประโยชน์ คือ เนื้อด้านในห่อด้วยเนื้อเยื้อของผลมีน้ำสีเหลืองปนเมล็ดสีดำ มีความ เปรี้ยว หอมหวาน อย่างลงตัว ปัจจุบันมีหลายสายพันธุ์เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทำน้ำเสาวรส ส่วนใหญ่จะปลูกพันธุ์เปรี้ยว
7 มกราคม 2556
95,114
ในกรณีที่แปลงผักของเกษตรกรได้เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้ว และต้องการกลับมาปลูกผักอีกครั้งในพื้นที่เดิม ส่วนใหญ่แล้วจะมีการไถฟื้นพรวนดินทั้งแปลง แล้วทำการยกร่องอีกครั้ง ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการเพิ่มต้นทุนและใช้เวลานานในการเตรียมแปลงผัก ถ้าเปรียบเทียบกับวิธีการเตรียมแปลงผักแบบใหม่ที่ ลุงเยี่ยม ผามั่ง เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อมูลกับทีมงาน Farmer Info จังหวัดเชียงรายที่ได้ลงพื้นที่เกี่ยวกับการปลูกผักแบบลดต้นทุน ด้วยวิธีการเพิ่มปุ๋ยให้กับแปลงผัก **เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกจำกัด โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
7 มกราคม 2556
9,342
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท