(8,283 เรื่อง)
จากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ คุณเกรียงไกร มาลาวะ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ว่า ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร มักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรไม่เพียงพอและยังมีปัญหาเกี่ยวระบบขับถ่ายของสุกร คุณเกรียงไกร มาลาวะ ยังบอกอีกว่าพอสุกรมีอาการท้องเสียก็จะทำให้ภูมิต้านทานโรคลดน้อยลง แล้วโรคก็จะตามมา อาการ เริ่มแรกก็เบื่ออาการและซึมเศร้า ทำให้น้ำหนักลดลง นี่ก็คือปัญหาดังนั้น ผมจึงหาสูตรอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายของสุกรและรักษาลำไส้ จากประสบการณ์ที่เลี้ยงสุกรมากว่า 10 ปี และศึกษาจากกรมปศุสัตว์ จึงได้สูตรการทำอาการให้สุกรกินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน มีวิธีการทำดังต่อไปนี้
16 มกราคม 2556
1,811
การเพาะเห็ดฟาง สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเพาะแบบกองเตี้ยการเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรือนอบไอน้ำแล้วแต่สภาพความพร้อมของพื้นที่และความพร้อมของผู้เพาะรวมทั้งวัสดุที่ใช้เพาะ ก็ใช้ได้หลากหลายอย่าง ตามที่มีในท้องถิ่น เช่นฟางข้าว ผักตบชวา ต้นกล้วยแห้ง ไส้นุ่น เปลือกถั่ว หรือกากมันสำปะหลังซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่านั่นเองที่สำคัญการเพาะเห็ด นอกจากจะเป็นการผลิตอาหารในครอบครัวแล้วยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เสริม ในช่วงว่างจากฤดูการทำนาและวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดก็สามารถนำกลับลงในแปลงนาเพื่อบำรุงดินหรือทำเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผักได้อีกด้วยคุณบุญชิต สมัตถะ เกษตรกรผู้รู้มาแนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟางด้วยฟางเก่า
16 มกราคม 2556
10,644
การเพาะเห็ดฟาง สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเพาะแบบกองเตี้ยการเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรือนอบไอน้ำแล้วแต่สภาพความพร้อมของพื้นที่และความพร้อมของผู้เพาะรวมทั้งวัสดุที่ใช้เพาะ ก็ใช้ได้หลากหลายอย่าง ตามที่มีในท้องถิ่น เช่นฟางข้าว ผักตบชวา ต้นกล้วยแห้ง ไส้นุ่น เปลือกถั่ว หรือกากมันสำปะหลังซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่านั่นเองที่สำคัญการเพาะเห็ด นอกจากจะเป็นการผลิตอาหารในครอบครัวแล้วยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เสริม ในช่วงว่างจากฤดูการทำนาและวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดก็สามารถนำกลับลงในแปลงนาเพื่อบำรุงดินหรือทำเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผักได้อีกด้วยคุณบุญชิต สมัตถะ เกษตรกรผู้รู้มาแนะนำวิธีการเพาะเห็ดฟางทำเห็ดในสุ่มไก่
16 มกราคม 2556
8,940
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท