(8,355 เรื่อง)
25 มกราคม 2556
4,532
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบางรายยังประสบปัญหา\"โค-กระบือ\"ที่เลี้ยงไว้เป็นโรคกลากเกลื้อน อันเนื่องมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบืออาจไม่มีการดูแลเอาใจใส่ให้ถูกวิธีเท่าที่ควร ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยยินดีเผยตำรายารักษากลากเกลื้อน โค-กระบือ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆดังนี้
24 มกราคม 2556
12,944
คุณสำรวย ทองพูน เกษตรกรบ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย อายุ 52 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่ อดีตความเป็นมาคุณพ่อสำรวยเป็นชาวอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี แต่ย้ายถิ่นฐานตามญาติมาเพื่อการหาแหล่งที่ทำกินเมื่อหลายสิบปีก่อน ตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม ปัจจุบันเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอเป็นอาชีพ และปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรยึดอาชีพในการปลูกพืชไร่ เช่นมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราและปลูกผักตามฤดูกาลบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สำหรับด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับชั้น ป. 4 เป็นผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่ ด้านคุณวุฒิ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านการปลูกพืชผสมผสาน ประจำอำเภอเอราวัณ และทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกมะละกอแขกนวล เป็นเกษตรกรตัวอย่างในด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ปัจจุบันปลูกมะละกอพันธุ์แขกนวลอยู่ทั้งหมด 35 ไร่ปลูกมันสำปะหลัง 21 ไร่และที่เหลือปลูกยางพาราแซมด้วยมะเขือเปาะ หรือมะเขือขาว
24 มกราคม 2556
27,622
คุณอรุณศรี ชัยประเสริฐ เกษตรกรผู้ปลูกเผือก ชุมชนป่าตึง หมู่ 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เกษตรกรผู้พลิกผันผืนแปลง ปลูกเผือกเพิ่มรายได้ ที่มาของการนำเผือกมาปลูก เกิดขึ้นจากความคิดอยากพลิกแพลงพืชในแปลงที่ดิน เดิมก่อนหน้านั้นเคยปลูกมันเทศ แต่ราคามันเทศถูกกลไกทางตลาดบีบตัวจนราคาตกต่ำ ราคาเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท จึงอยากปลูกอย่างอื่นเพื่อทดแทนการปลูกมันเทศที่ราคาตกต่ำ จึงปรึกษากับพ่อค้าที่มารับซื้อ ว่าพอมีพันธุ์เผือกให้ได้ปลูกหรือไม่ ตลอดจนปรึกษาเรื่องตลาดของเผือกเรียบร้อยจนเป็นที่น่าพอใจ จึงตัดสินใจซื้อพันธุ์เผือกจากพ่อค้ามาในราคากิโลกรัมละ 8 บาท พื้นที่ 2 ไร่ใช้พันธุ์เผือกทั้งหมด 200 กิโลกรัม และหลังจากเก็บผลผลิตแล้วหน่อเผือกสามารถนำมาขยายพันธุ์ต่อได้ คุณอรุณศรี จึงเริ่มต้นปลูกเผือก กลายเป็นที่มาของการปลูกเผือกจนถึงปัจจุบัน
24 มกราคม 2556
11,619
การเลี้ยงสัตว์ของคนอีสานส่วนใหญ่จะปล่อยสัตว์เลี้ยงเช่นโค กระบือ เข้าป่าชุมชนหรือเลี้ยงแบบปล่อยตามทุ่งนาในช่วงเช้า ส่วนช่วงเย็นก็จะต้อนโค กระบือ เข้าคอก การปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้โดยไม่ได้ดูแล บางครั้งเจอปัญหาสัตว์มีพิษกัดต่อย คุณเฉลิม แงวกุดเรือ อดีตครูสอนวิชาการเกษตร ที่ผันตนเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว คุณเฉลิม มักแนะนำพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในเทคนิคและการลดต้นทุนต่างๆ ในเรื่องป้องกันสัตว์มีพิษกันต่อยสัตว์เลี้ยงนี้มีเทคนิคพิเศษในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ farmer info เวลา 14.35 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึ่งเทคนิคนี้สามารถทำได้ง่ายโดยไม่มีต้นทุนใดเลย
24 มกราคม 2556
10,747
เมื่อพูดถึงเรื่องของข้าว นอกจากเกษตรกรจะประสบปัญหา เรื่องของศัตรูพืช รวมไปจนถึงข้าวเหลืองไม่โต หรือข้าวอาจเป็นโรครากเน่าโคนเน่า และยังต้องมาทนปวดหัวกับเจ้าหนูนาที่มากัดกินข้าวในนาจนเสียหาก หนู ถือเป็นสัตว์ที่ทำลายนาข้าวและทรัพย์สินให้เสียหายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำโรค หนูเป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็ก เลี้ยงลูกด้วยนม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วว่ากันว่า หากหนูระบาดในนาข้าวจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของนาข้าวเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการกำจัดหนูในนาข้าว สามารถทำได้ในขั้นตอนการปลูกข้าวต้องลดจำนวนประชากรหนูนาลงอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการที่ง่ายแสนง่าย โดยการทำสะพานไม้ไผ่ จับหนู ดังนั้น วันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 14.35 น.นายนาค บุญประทุม 18 หมู่ 9 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHZ. รายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ว่าเป็นผู้คิดค้นวิธีแบบกำจัดหนูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และสามารถสร้างรายได้จากการจับหนูนาไปขายอีกทางหนึ่งได้อย่างมาก
24 มกราคม 2556
3,418
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท