(8,283 เรื่อง)
4 กุมภาพันธ์ 2556
10,765
2 กุมภาพันธ์ 2556
15,405
1 กุมภาพันธ์ 2556
60,543
ปัจจุบันความนิยมของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อความสวยงาม และเพื่อความเพลิดเพลิน มีมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังมีความนิยมชมชอบอะไรที่แปลกๆ ใหม่ๆ กันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงกุ้งกร้ามแดงในตู้ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความชื่นชอบกับความสามารถในการเลี้ยงของผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำอาจสวนทางกัน จึงเป็นปัญหาทำให้กุ้งก้ามแดงราคาแพงที่ซื้อมาอาจตายได้ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการเลี้ยงด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยง ดังนั้น นายอรุพล กาญจนาวิล ผู้ช่วยงานวิจัย สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในตู้มาให้ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. มาให้ผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้นำไปใช้ต่อไป
1 กุมภาพันธ์ 2556
29,439
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท