(8,292 เรื่อง)
การทำฟาร์มกวางในประเทศไทย มีข้อจำกัดในการห้ามเลี้ยงกวางป่า เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติให้ทำการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าได้ โดยต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อป้องกันควบคุมการลักลอบจับสัตว์ป่าเพื่อการซื้อขาย พันธุ์กวางที่เลี้ยงทั่วไป ได้แก่ กวางป่า หรือกวางม้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย เกาะสุมาตรา อินเดีย จีน ไต้หวัน กัมพูชา ลาว และไทย เป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลเข้ม เนื้อทราย มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย พบได้ใน พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย มีขนาดเล็ก-กลาง กลางดาว เป็นกวางที่มีขนาดเล็ก เลี้ยงอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี อุปนิสัยค่อนข้างเชื่องกว่าพันธุ์อื่นๆ กวางรูซ่า มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขนาดกลาง สีขนเทาจนถึงน้ำตาลเหลือง กวางซีก้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม เป็นกวางที่มีขนาดกลาง ขนสีเหลืองอมน้ำตาล นิยมเลี้ยงเพื่อตัดเขากวางอ่อน กวางฟอลโล มีถิ่นกำเนิดในยุโรป ลำตัวสีเทา-น้ำตาล มีจุดสีขาวหางยาว กวางแดง มีถิ่นกำเนิดในยุโรป ขนสีน้ำตาลแดง มีขนาดใหญ่ ตารางที่ 3 ชนิดพันธุ์กวางที่สามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
8 กุมภาพันธ์ 2556
14,769
8 กุมภาพันธ์ 2556
2,209
การเลี้ยงปลาในบ่อดิน หรือบ่อปูน เกษตรกรควรเอาใจใส่เรื่องสภาพน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโต ถ้าพบปัญหาน้ำเน่าเสียควรปรับสภาพน้ำหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากบ่อ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะมีวิธีการต่างๆในการดูแลสภาพน้ำในบ่อปลาของตนเอง แต่วิธีการของ คุณเปลี่ยน ศรีวิชัย ปราชญ์ปลานิลจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสภาพน้ำในบ่อปลานิลของตนเองด้วยการทำ "น้ำหมักเปลือกส้ม"และเผยแพร่สูตรนี้ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทำ น้ำหมักเปลือกส้มปรับสภาพน้ำ-ฆ่าเชื้อโรคในบ่อปลา ดังนี้
7 กุมภาพันธ์ 2556
7,911
6 กุมภาพันธ์ 2556
4,420
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถือเป็นอาชีพที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งปัจจุบันมักจะหายไป ต่อมามีโครงการพระราชดำริในการส่งเสริมให้เกิดทอผ้าจากไหม และยกระดับความรู้พัฒนาฝีมือสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น แม่แยะ บุญชู เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม บ้านนาดี ตำบลสำโรง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันขอนแก่น FM 97.50 MHz เวลา 14.40 น.ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ว่าปัจจุบันดินจากนาข้าวถูกทำลายไปมาก โดยเฉพาะจากการเผากำจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการทำลายหน้าดินอย่างร้ายกาจ ปัญหาดินเสื่อมสภาพ แม่แยะ บอกว่าได้แก้ปัญหานี้ด้วยการนำเอามูลหม่อนไหมไปใช้ฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมหรือดินเค็มได้ดังนี้
6 กุมภาพันธ์ 2556
5,460
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท