(8,280 เรื่อง)
5 กุมภาพันธ์ 2556
3,130
พื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย เป็นแหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงในช่วงฤดูหนาว เกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับจะเริ่มวางแผนการผลิตเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อจะได้นำไม้ดอกออกจำหน่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในช่วงนี้ภูเรือเองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติและความหนาวเย็นไปท่องเที่ยว พร้อมทั้งการได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวนาชนิดที่ปลูก สำหรับในพื้นที่ภูเรือ มีกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง ต.หนองบัว ที่เป็นกลุ่มใหญ่ในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวที่มีประสบการณ์ มีแกนนำกลุ่มอย่างคุณปันใจ สิงห์เดชะ ผู้นำที่มักมีการพัฒนาไม้ดอกสายพันธุ์ใหม่ๆ มาปลูกในพื้นที่ ซึ่งการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีวิธีการเพาะปลูกที่น่าสนใจดังนี้
4 กุมภาพันธ์ 2556
22,528
ปัจจุบันข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจกันอย่างมาก เพราะภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนมาโดยตลอด จึงทำให้เกษตรกรหันมาใช้พื้นที่ปลูกข้าวกันมากขึ้นเนื่องจากราคาที่แพง แต่เมื่อข้าวแพงสิ่งที่ตามมาก็คือ วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ก็แพงขึ้นตามมาด้วย จึงทำให้เกษตรกรมีผลกำไรไม่มากอย่างที่คิด ดังนั้นการลดต้นทุน การหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนดั่งเช่นคุณลุงองอาจ บุญยะการี เกษตรกรบ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งทำนาตั้งแต่อายุ 14 ปี ได้พึ่งพาแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด จึงได้แนะนำการทำสารขับไล่แมลงในนาข้าว สูตร1 ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดจันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้เกษตรกรชาวนาที่สนใจได้ทดลองนำไปใช้กันต่อไป
4 กุมภาพันธ์ 2556
2,932
4 กุมภาพันธ์ 2556
10,658
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท