(8,362 เรื่อง)
ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนั้นเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ ชนิดที่วันหนึ่งๆ มีถึง 3 ฤดูกาลด้วยกันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่ต้นไม้ ใบหญ้ายังสับสนต่อฤดูกาลที่่เป็นอยู่ บ้างต่างพากันออกดอกออกผลนอกฤดูก็มี หรือ พืชที่มีการเตรียมการเพื่อให้มีลูกนอกฤดูก็ดันไม่มีลูกซะอย่างนั้น ถึงแม้สภาพอากาศที่ยากต่อการคาดเดา จะอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์แต่มนุษยืก็สามารถเตรียมการรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ได้ จากความสามารถในการปรับตัวที่ดี แต่บางทีอากาศที่เปลี่ยนไปมาก็อาจทำให้ร่างกายคนเราปรับเปลี่ยนไม่ทัน จนออกอาการเป็นหวัด คัดจมูก เป็นไข้ ก็มีไม่น้อยเช่นกัน หากเป็นเช่นนั้นแล้ว น้ำสมุนไพรสูตรไทยๆ นี้ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง ต้านทานหวัด หรือ ถ้าต้านไม่ทันก็ยังสามารถดื่มแก้อาการให้ทุเลาลงได้ โดยไม่มีอันตรายหรือส่งผลข้างเคียงเหมือนการใช้ยาเคมี ยังยังทานเป็นภูมิต้านทานให้แข็งแรงได้อีกด้วย
21 กุมภาพันธ์ 2556
4,225
นายบุญช่วย วงษ์ษา ปราชญ์เกษตรประจำอำเภอพระพุทธบาท ชุมชนบ้านใหญ่พัฒนา หมู่ที่11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เป็นเกษตรกรมีความชำนาญในเรื่องการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด ปักชำ และวิธีประยุกต์ต่างๆ และเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการขยายพันธุ์พืชและมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างแพร่หลาย โดยพื้นที่ทำการเกษตรของคุณลุงบุญช่วยจะใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ประจำตำบลหนองแก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดสระบุรี พื้นที่การทำการเกษตรของคุณลุงบุญช่วยนั้นมีพื้นที่ 10 ไร่เศษๆ ปลูกพืชผสมกันหลายชนิด โดยมีไม้ผลเป็นหลัก แซมด้วย ข้าว พืชผัก “ เช่นตระไคร้หอม “กระเพา “ชะพลู “หนอนตายอยาก “รางจืด “น้อยหน่า “ขิง “ข่า “กระชาย ฯลฯ ส่วนรั้วรอบสวนจะปลูกไม้ใช้สอยและไม้กันลม อย่าง “ไผ่ “สะเดา “หว้า “กระถิน “ทองหลาง “ชะอม “มะขามเปรี้ยว ฯลฯ อนุรักษ์แมลงและสัตว์บางชนิดเอาไว้ใช้งาน พร้อมไปกับนำเอา“ภูมิปัญญาของท้องถิ่น”และเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพื้นบ้าน เข้ามาเสริม เน้นกระบวนการผสมผสานและการเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ของสิ่งที่มีชีวิต ระหว่าง พืชกับพืช พืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ สัตว์กับแมลง แมลงกับพืช จากรูปแบบการทำอย่างนี้ต่อเนื่อง ประมาณ 3-4 ปี เศษๆ ต้นทุนที่ใช้ในการกำจัดแมลงและปรับปรุงดินลดลงเกือบเป็นศูนย์ เดิมหน้าดินบางแห่งตื้นแค่ 1 ฝ่ามือ ทำให้ปลูกพืชบางอย่างไม่ขึ้น ปัจจุบันมีหน้าดินเพิ่มขึ้นได้เกือบครึ่งเมตรสามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด
21 กุมภาพันธ์ 2556
8,189
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท