(8,250 เรื่อง)
ปัจจุบันข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรให้ความสนใจกันอย่างมาก เพราะภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนมาโดยตลอด จึงทำให้เกษตรกรหันมาใช้พื้นที่ปลูกข้าวกันมากขึ้นเนื่องจากราคาที่แพง แต่เมื่อข้าวแพงสิ่งที่ตามมาก็คือ วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ ก็แพงขึ้นตามมาด้วย จึงทำให้เกษตรกรมีผลกำไรไม่มากอย่างที่คิด ดังนั้นการลดต้นทุน การหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนดั่งเช่นคุณลุงองอาจ บุญยะการี เกษตรกรบ้านทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งทำนาตั้งแต่อายุ 14 ปี ได้พึ่งพาแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด จึงได้แนะนำการทำสารขับไล่แมลงในนาข้าว สูตร1 ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดจันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อให้เกษตรกรชาวนาที่สนใจได้ทดลองนำไปใช้กันต่อไป
4 กุมภาพันธ์ 2556
2,827
4 กุมภาพันธ์ 2556
10,386
2 กุมภาพันธ์ 2556
15,109
1 กุมภาพันธ์ 2556
59,898
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท