(8,280 เรื่อง)
ปลาร้า เป็นอาหารท้องถิ่นของคนไทย นิยมรับประทานกันมากในท้องถิ่นอีสาน มักใช้เป็นเครื่องปรุงประกอบอาหารไทยทั่วไป ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคมีมากขึ้น แม่บ้านส่วนใหญ่จะมีปลาร้าติดไว้ในห้องครัวเพื่อใช้สำหรับเมนูโปรดต่างๆ การเก็บปลาร้าให้ได้นานๆ และมีรสชาติดีเพื่อการบริโภค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แม่บ้านจะนิยมนำปลาร้ามาต้มหรือเคี่ยวให้สุกเพื่อให้ปลาร้ามีกลิ่นหอม รสชาติดีขึ้น ช่วยให้มั่นใจในความสะอาด มักจะนำมาบรรจุภาชนะไว้ใช้ประกอบอาหารต่อไป แต่อย่างไรก็ตามแม่บ้านมักจะพบว่า ปลาร้าที่เคี่ยวสุกแล้วน้ำไปบรรจุในภาชนะหากเก็บไว้ต่อไปอีกประมาณ1-2 เดือน จะพบว่า น้ำปลาร้ามีรสขม มีกลิ่นเหม็น มีไขมันสีคล้ำๆลอยตัวขึ้นมาติดกันเป็นก้อนๆ และไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้อีก ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทีมงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายได้พบวิธีการแก้ไขโดยคุณจารี โสภา ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำอาหารพื้นบ้านล้านนา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้เล่าว่า การแก้ไขไม่ให้ปลาร้าเสีย หลังจากการต้มและยังเก็บไว้ได้นานกว่าเดิม มีเคล็ดลับง่ายๆ ที่แม่บ้านทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้
18 มีนาคม 2556
64,574
คุณชาญณรงค์ ทวีสาร เกษตรกรวัย 51 ปี ที่ในอดีตเคยทำงานในโรงงานผลิตสารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ซึ่งเป็นงานในลักษณะวิจัยและทดลองผลิตภัณฑ์ เมื่อปี 2540 ทางโรงงานโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงาน คุณชาญณรงค์จึงมีความจำเป็นที่ต้องลาออกย้ายถิ่นฐานกลับมาสู่บ้านเกิดอีกครั้ง ด้วยความที่เคยเป็นคนทำงานมาตลอดอย่างต่อเนื่องจึงได้ริเริ่มหาซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตรในปัจจุบัน เริ่มแรกเค้าบอกว่าที่ดินที่ซื้อมามีลักษณะดินเป็นที่ดอน สภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ำ ลักษณะเป็นดินทรายจัดที่ฤดูแล้งหญ้าก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ คุณชาญณรงค์คิดว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องมีการปรับปรุงพื้นที่การเพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
15 มีนาคม 2556
6,000
14 มีนาคม 2556
8,397
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.39 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท