(8,292 เรื่อง)
นกกระจอกเทศจัดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาล ที่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกจนถึงยุคโลกจนถึงยุค โลกาภิวัตน์เป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งป่าแอฟริกาจะเป็นป่าโปร่งมีทุ่งหญ้ากว้างไกล มีพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง มีบางส่วนเป็นทะเลทราย คนแอฟริกันจะมีความคุ้นเคยกับนกกระจอกเทศเกือบทุกส่วน ตั้งแต่เนื้อ ไข่สำหรับบริโภค หนังทำเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ เปลือกไข่ไว้บรรจุน้ำหรือทำเครื่องประดับ และขนทำเครื่องประดับของเผ่า เป็นต้น กล่าวได้ว่า การทำฟาร์มนกกระจอกเทศนั้นเริ่มต้นเกิดขึ้นในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ต่อมาการทำฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศแพร่หลายเพิ่มขึ้นในทวีปต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ อิสราเอลออสเตรเลีย และจีน เป็นต้น นับได้ว่าปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศไม่น้อยกว่า 5,000 ฟาร์มทั่วโลก
27 มีนาคม 2556
25,855
26 มีนาคม 2556
5,996
26 มีนาคม 2556
6,964
ปัจจุบันข้าวกล้องสีเข้มสายพันธุ์ต่างๆกำลังได้รับความนิยม จากกลุ่มคนรักสุขภาพ เนื่องจากเป็นข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งผ่านการกะเทาะเอาเปลือกส่วนที่เรียกว่า แกลบ ออกไปเท่านั้น ส่วนจมูก และเยื้อหุ้มเมล็ดข้าว (รำ) ยังคงอยู่ ซึ่งส่วนนี้ทำให้ข้าวกล้องชนิดต่างๆมีประโยชน์สูงกว่าข้าวขัดขาว หากรับประทานเป็นประจำจะช่วยให้สุขภาพดี แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยชินกับการรับประทานข้าวกล้อง อาจจะมีความรู้สึกว่า ข้าวกล้องหุงยาก แข็ง ทานไม่อร่อย วันนี้เราจึงมีเทคนิคดีๆมาฝากกัน เป็นการการหุงข้าวกล้องสีเข้ม ให้นิ่ม หอม และน่ารับประทาน ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก
26 มีนาคม 2556
20,127
ปัจจุบันเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยยาในราคาแพง เป็นสาเหตุให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น วันนี้เราจึงนำเอาสูตรบำรุงข้าวช่วงตั้งท้องและออกรวงที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มาก ดังข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ได้พบกับคุณสุกัญญา เจริญพร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาอาณาจักรโยนกล้านา (ร.ร.ชาวนาป่าสักน้อย) ต.ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งมีเปิดสอนเกษตรกรผู้สนใจ หันมาเรียนรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยยา ฮอร์โมนต่างๆ ที่มีราคาแพง จึงได้สูตรดังกล่าวนี้ขึ้นมาด้วยวิธีการง่ายดังต่อไปนี้
26 มีนาคม 2556
22,053
-นกอีมู (Emu or Kalaya) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dromaius novaehollandiae -เป็นสัตว์ประเภทนกที่บินไม่ได้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนกกระจอกเทศ -มีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย -หนังมีคุณภาพดี -ขนใช้เป็นเครื่องประดับและตกแต่งเสื้อผ้า -เนื้อรสชาดดีคล้ายเนื้อวัว แต่โคเลสเตอรอลต่ำกว่า -น้ำมันใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค์ และยาบางชนิด -ไข่มีสีสรรสวยงาม สำหรับประเทศไทยก็มีการเลี้ยงนกอีมูกันหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์สวยงามตามสวนสาธารณะต่างๆ เท่านั้น และในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่สนใจจะตั้งฟาร์มเลี้ยงนกอีมูกันมาก ปัจจัยในการผลิตที่สำคัญต่างๆ ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาคือ 1. การจัดการด้านการตลาดที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ 2. การจัดหานกอีมูพันธุ์ดีและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง 3. การจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสม 4. จัดระบบการให้แสงสว่างอย่างถูกต้อง 5. การจัดการเลี้ยงดูอย่างดี ++ กรมปศุสัตว์หวังว่าคำแนะนำเบื้องต้นนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้บ้าง หากสนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ โทรศัพท์ 0-2653-4450 ++
26 มีนาคม 2556
6,834
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
33.89 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท