(8,283 เรื่อง)
25 เมษายน 2556
15,597
เห็บสุนัข มี ลักษณะแตกต่างจากแมลงโดยทั่วไป คือเห็บเต็มวัยมี 8 ขา เห็บจะไม่มีหัวมีแต่ส่วนที่เป็นปากยื่นออกมาให้เห็นเท่านั้น ขนาดของเห็บโตเต็มที่มีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร เห็บจะใช้ส่วนปากของมันแทงเข้าใต้ผิวหนังและเกาะติดแน่นบนตัวสุนัขแล้วดูด กินเลือดเป็นอาหาร เห็บตัวเมียซึ่งได้รับการผสมพันธุ์จากเห็บตัวผู้บนตัวสุนัข แล้วจะ ดูดเลือดจนตัวเป่งจนขยายตัวเต็มที่อาจมีขนาดถึง 12 มิลลิเมตร มองดูคล้ายเมล็ดลูกหยี เมื่อมันจะวางไข่ มันจะถอนส่วนปากออกจากผิวหนัง หล่นจากตัวสุนัขแล้วไปหาที่วางไข่ หลังจากตัวเมียวางไข่แล้วก็จะแห้งตาย และก่อนที่เห็บจะออกจากตัวสุนัขทุกครั้งเห็บจะดูดกินเลือดจนตัวเป่งเต็มที่ก่อนเสมอ
25 เมษายน 2556
14,406
หนอนกอ ศัตรูที่ทำลายต้นข้าวตั้งแต่ข้าวต้นเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง เกิดจากผีเสื้อกลางคืนหรือผีเสื้อหนอนกอมาวางไข่ระหว่างกาบใบและลำต้น เมื่อหนอนโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้น ทำให้ต้นข้าวเหี่ยว หากเข้าทำลายในระยะข้าวตั้งท้อง จะทำให้เมล็ดข้าวลีบ ผลผลิตไม่ดี หากเกษตรกรพบการระบาดให้รีบป้องกันและกำจัด ซึ่งคุณพรรณพิมล ปันคำ วิทยากร โรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการป้องกันและกำจัดหนอนกอโดยไม่ต้องใช้สารเคมี ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรและส่วนผสมต่างๆ ที่หาง่ายในท้องถิ่น สามารถนำมาใช้ได้ผลอย่างดีเยี่ยม ดังนี้
24 เมษายน 2556
5,785
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท