(8,356 เรื่อง)
25 มิถุนายน 2556
4,979
25 มิถุนายน 2556
70,892
รูปแบบการเพาะเห็ดฟางได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทั้งยังมีเทคนิค การดูแลและการจัดการที่เปลี่ยนไปตามแนวความคิดของเกษตรกรเอง หรือ อาจกล่าวได้ว่า การเพาะเห็ดฟางในปัจจุบันนั้นมีการคิดนอกกรอบและลดการยึดติดจากตำรากันมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะแบบโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ยด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่น การเพาะเห็ดฟางในโอ่ง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น ซึ่งหนึ่งใฝหลากวิธีเหล่านั้นก็มีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากเปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานแปรรุปมันสำปะหลัง ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย และวิธีการเพาะ การจัดการ การดูแลก็ไม่ยากเท่าที่ควร จึงเป็นวิธีการเพาะอีกแบบหนึ่งที่กำลังได้รับการนิยมอยู่ในขณะนี้
24 มิถุนายน 2556
30,792
มะขามเปียกที่เราพบเห็นตามท้องตลาดทั่วไป ได้มาจากมะขามสุกจัดที่แกะเปลือกแกะเมล็ดแล้วปั้นเป็นก้อนๆ หากซื้อมาไว้นานๆเนื้อมะขามเปียกจะแห้ง เปลี่ยนสี อาจมีเชื้อราแล้วทำให้รสชาติเปลี่ยนไป และถ้ามะขามเปียกนั้นไม่ได้แกะเมล็ดออก ภายในเมล็ดมะขามจะมีหนอนเจาะเมล็ด หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มะขามเปียกเสียได้ ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้โดยคุณมานพ ปันปา เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า มะขามเปียกถ้าจะให้เก็บไว้ได้นาน รสชาติดี ไม่เป็นเชื้อรา ต้องนำมะขามเปียกมาถนอมด้วยวิธีการนึ่ง ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
24 มิถุนายน 2556
56,760
20 มิถุนายน 2556
8,040
เกษตรกรผู้เลี้ยงกบส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาโรคปากเปื่อยในกบ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนไปเย็นจัดหรือช่วงฝนตกจะทำให้ภูมิต้านทานลดลงและง่ายต่อการติดเชื้อเป็นอย่างมาก เมื่อพบเห็นกบเริ่มเป็นโรคนี้ควรรีบแยกเลี้ยงต่างหากทันทีมิฉะนั้นจะเป็นทั้งหมด แต่หากสังเกตและพบว่าเกิดจากสถานที่เลี้ยงกบ เช่น ตามธรรมชาติของกบถ้ามันสามารถมองเห็นออกไปด้านนอกบ่อเลี้ยงได้ มันจะพยายามกระโดดออกนอกบ่อเลี้ยงและจะชนกับผ้าเขียวที่เราล้อม กบจะกระโดดชนอยู่อย่างนั้นจนปากเป็นแผล แก้ปัญหาโดยหาอะไรมาปิดไม่ให้กบมองผ่านผ้าเขียวที่ล้อมได้ ก็จะทำให้กบไม่เป็นโรคปากเปื่อย
20 มิถุนายน 2556
2,538
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท