(8,344 เรื่อง)
ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ ยังเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลทำนาหรือในฤดูฝนแบบนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ผลิตปุ๋ยคอกเพื่อใช้เองหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตรนั้น ได้ประสบปัญหาจากการตากมูลสัตว์ที่มีการเปียกชื้นจากฝนที่ตกลงมา เลยทำให้มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกที่ความชื้นมาก ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมปุ๋ยหมัก หรือบรรจุกระสอบขายได้ เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยสูตรวิธีการตากมูลสัตว์ในฤดูฝน ให้ขายได้ตลอดปี จึงได้นำวิธีการง่ายๆในการตากปุ๋ยคอกให้แห้งไว และหลีกเลี่ยงการเปียกชื้นจากฝนในช่วงนี้ได้ มีวิธีการดังนี้
9 กรกฎาคม 2556
11,120
หญ้าบาน่า (Bana grass) เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสม (P.purpureum x P. americanum hybrid)เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่สูง 3-4 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียว แต่ต้องการดินที่ระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับปลูกในบริเวณพื้นที่มีฝนตกสม่ำเสมอเฉลี่ยมากกว่า 1000 มิลลิเมตรต่อปี หรือมีการใช้น้ำชลประทาน จะได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีโดยให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 3-4 ตันต่อไร่ต่อปี มีโปรตีน 8-10 เปอร์เซนต์ หากตัดที่อายุ 30 วัน จะมีโปรตีน 10-12 เปอร์เซนต์ เป็นหญ้าที่ติดเมล็ดน้อยมาก จึงต้องปลูกขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์เท่านั้น ไม่ทนต่อสภาพพื้นที่น้ำท่วมขังและไม่ทนต่อการแทะเล็มเหยียบย่ำของสัตว์ เหมาะสำหรับตัดไปเลี้ยงสัตว์ ถ้าปลูกในพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีการให้น้ำชลประทาน
9 กรกฎาคม 2556
4,968
ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกพร้อมกับน้ำในรูปของปัสสาวะเนื่องจากไตและกระเพาะปัสสาวะทำงานสัมพันธ์กัน เมื่อไตเกิดผิดปกติจึงส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะผิดปกติไปด้วย และจะเกิดอาการผิดปกติ อาทิเช่น ปัสสาวะลำบาก เจ็บ ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ปัสสาวะเป็นฟองมาก หรือบางรายอาจจะปัสสาวะออกมาเป็นเลือดก็ว่าได้ ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการกินอาหารรสจัด หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารมันๆเป็นประจำ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการดูแลและรักษาสุขภาพไตของเราให้ดีอยู่เสมอโดยสมุนไพรพื้นบ้านที่เราหาและทำเองได้ง่ายๆ จากหมอสมุนไพรชาวบ้าน ซึ่งคุณบุญมี ผิงทอง หมอสมุนไพรชาวบ้านประจำตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสูตรสมุนไพรบำรุงไต ขับปัสสาวะผ่านทางทีมงาน farmer info รายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก ไว้ดังนี้
8 กรกฎาคม 2556
42,917
การพัฒนาข้าวไม่ต้องหุงจากข้าวนึ่งดำเนินการที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยใช้ข้าวเปลือก 4 พันธุ์ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 กข39 ข้าวหลวงสันป่าตอง และขาหนี่ ภายใต้กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวนึ่งที่ทำให้สุกด้วยไอน้ำ ลดความชื้น และนำไปสีให้เป็นข้าวสารก่อน เมื่อต้องการบริโภคจะนำมาทำให้คืนตัวเป็นข้าวสุกซึ่งการวัดการคืนตัว โดยการนำข้าวนึ่งแช่น้ำร้อน ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตรและแช่ในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา ต่างๆ กัน พบว่าข้าวทั้ง 4 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันในการคืนตัวเป็นข้าวสุก ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในเวลาตั้งแต่ 15 นาที หลังแช่ และมีความนุ่มของเนื้อแป้งโดยการสัมผัสดีขึ้นที่เวลา 20 นาทีขึ้นไปส่วนการแช่ข้าวนึ่งในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ 45 นาทีหลังแช่ มีความนุ่มของเนื้อแป้งดี โดยมีอัตราการยืดตัว 1.2 - 1.3 เท่า
8 กรกฎาคม 2556
3,285
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท