(8,251 เรื่อง)
อาการไอและเจ็บคอ เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่ค่อยรุนแรงต่อสุขภาพองค์รวมเท่าใดนัก แต่กลับสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง และ ถ้าเป็นอาการไอในผู้ป่วยที่มีอาการของโรคเกี่ยวกับปอดร่วมอยู่ด้วย อาการไอที่ดูไม่ร้ายแรง ก็จะกลายเป็นรุนแรงขึ้นมาในทันที สำหรับผู้ป่วยโรคปอดที่มีอาการเหนื่อย หอบ ง่าย และเพื่อเป็นการบรรเทาอาการไอให้ทุเลาลง คุณวนิลา แสงดี เกษตรกรวัย 53 ปี จาก ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการรักษาอาการไอที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นแม่ในการบำบัดอาการไอและเจ็บคอ ไว้ดังนี้
1 กรกฎาคม 2556
4,116
27 มิถุนายน 2556
10,108
27 มิถุนายน 2556
10,522
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท