(8,283 เรื่อง)
มะปรางเป็นไม้ผลที่ค่อนข้างทนทานต่อความแห้งแล้ง แต่น้ำยังเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลของมะปราง โดยเฉพาะในฤดูแล้งถ้าขาดน้ำมะปรางจะไม่มีการแตกยอดใหม่ หรือใบอ่อนที่แตกใหม่ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ สำหรับสวนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเพราะสวนตั้งอยู่ไม่ห่างจากแม่น้ำยมจึงวางท่อส่งน้ำจากแม่น้ำยมมาถึงสวนได้ ส่วนการให้ปุ๋ยก็ใช้ทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ซึ่งปุ๋ยเคมีนั้นใช้น้อยมาก ปุ๋ยหมักก็ใช้เศษวัชพืชในสวนใบและต้นกล้วย ต้นพืชตระกูลถั่วกลบดิน และมีการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำใช้เองโดยใช้กล้วย ฟักทอง มะละกอสุกหมักรวมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล หมักไว้ ประมาณ 7-8 วันก็นำไปใช้ได้
24 กรกฎาคม 2556
20,254
หลายคนรู้จักมะเฟืองดี โดยเฉพาะเมื่อก่อนมักจะนิยมนำมาฝานเป็นชิ้นๆจิ้มเกลือก็อร่อยเหลือหลาย เปรี้ยวนิดๆ ซึ่งมะเฟืองนับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าไม่น้อย โดยในเนื้อแท้ของผลไม้ชนิดนี้จะประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย และที่สำคัญมะเฟืองยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมการเต้นของหัวใจให้สม่ำเสมอ ควบคุมกล้ามเนื้อ ช่วยให้เลือดแข็งตัวง่าย กล่อมประสาทช่วยระงับความฟุ้งซ่าน เป็นต้น ดังข้อมูลการสัมภาษณ์คุณเรียง จันทราพูล เภสัชกรสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวในรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย เกี่ยวกับการนำมะเฟืองมาแก้อาการปวดฟัน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
24 กรกฎาคม 2556
3,580
24 กรกฎาคม 2556
14,220
19 กรกฎาคม 2556
4,133
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท