(8,357 เรื่อง)
เผือกเป็นพืชหัวที่มีลำต้นใต้ดิน เพื่อสะสมอาหาร เรียกว่า หัวเผือก ซึ่งเกิดจาก การขยายของลำต้นใต้ดิน พร้อมกับความยาวของปล้องลดลง เมื่อหัวมีขนาดใหญ่ จะมีรากช่วยดึงหัวให้ลึกลงในดิน ที่ปลายรากเหล่านี้จะพองโตขึ้นเป็นหัวย่อย ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า ลูกเผือก ซึ่งจะทำน้าที่ช่วยยึดลำต้น ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ และสามารถใช้เป็นส่วนที่ขยายพันธุ์ แต่การที่มีลูกเผือกมากเกินไปในหนึ่งหัวจะทำให้เผือกหัวไม่โต เพราะลูกเผือกจะไปแย่งธาตุอาหาร หรือปุ๋ย ทำให้เกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขึ้น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่ม
16 กันยายน 2556
17,195
16 กันยายน 2556
11,370
\"ไผ่เลี้ยง\" พืชเศรษฐกิจ ตระกูลเดียวกับหญ้า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยว่า ไผ่เลี้ยงสามารถให้หน่อในช่วงฤดูแล้งได้ เป็นช่วงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติหากินได้ยาก นอกจากนั้นยังมีหน่อไผ่หวานที่มีลักษณะเดียวกันกับไผ่เลี้ยง ทำให้หน่อไผ่เลี้ยงมีผู้ต้องการบริโภคจำนวนมาก จึงมีราคาสูง นอกจากจะขายหน่อได้ราคาดีแล้ว ลำไผ่ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อื่นๆขายได้ราคาดีอีกด้วย ถึงแม้ว่าหน่อไม้ตามธรรมชาติจะมีจำนวนมากก็ตาม แต่ด้วยข้อจำกัดตรงที่หน่อไม้ตามธรรมชาติสามารถเก็บหน่อได้เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น ทำให้ทางภาคเหนือ มีเกษตรกรปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่หวานกันจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สรวย, อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ลาว และเริ่มขยายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการทางด้านการบริโภคหน่อไม้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น การปลูกไผ่เลี้ยงจึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมากขึ้น คุณไพศาล สุวรรณการ อดีตผู้ใหญ่บ้านป่าอ้อย ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ทำการเกษตรกรหลายอย่างมานานนับ 20 ปี จนที่สุดได้ค้นพบว่า ไผ่เลี้ยงเป็นพืชที่สร้างรายได้ดีให้กับตนเอง คุณไพศาลแนะนำให้ปลูกในช่วงต้นฝน ในต้นเดือนพฤษภาคม อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะอยู่ที่ 8 เดือน สามารถปลูกโดยการปฏิบัติดังนี้
16 กันยายน 2556
48,072
การดูแลกล้วยไม้ หากต้องการให้กล้วยไม้ที่เลี้ยงไว้แตกหน่อดี โตไว ออกดอกสวย เกษตรกรต้องดูแลด้วยปุ๋ยและฮอร์โมนที่ต้องซื้อมาจากท้องตลาด บางยี่ห้อมีราคาแพง ซึ่งหากเกษตรกรเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อเป็นไม้ประดับภายในอาคารบ้านเรือน ไม่ได้ทำเพื่อเป็นอาชีพด้วยแล้ว การซื้อปุ๋ยหรือฮอร์โมนจึงเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆ ซึ่งคุณมานพ ปันปา ปราชญ์ชาวบ้าน ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ว่า ฮอร์โมนสำหรับกล้วยไม้ หาง่ายมากจากสิ่งเหลือใช้จากการทำครัว หรือจากตลาดสดทั่วไป อธิบายได้ ดังนี้
13 กันยายน 2556
10,346
ไก่ชนเป็นไก่ที่สันนิษฐานกันว่า มีการพัฒนาสายพันธุ์มาจาก ไก่ป่าตุ้มหูขาว,ไก่ป่าตุ้มหูแดง, ไก่ป่าตุ้มหูเหลือง ฯลฯ และอีกหลายสายพันธุ์ซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ต่อมาเมื่อคนยุคสมัยโบราณเห็นถึงลีลาฝีตีนแพรวพราว มีทั้งลูกล่อลูกชน และความเก่งความเป็นนักต่อสู้ เลยจับไก่ป่ามาเลี้ยงยามว่างก็นำไก่มาตีกัน จนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่เราก็อดปฎิเสธไปไม่ได้ว่า การเลี้ยงไก่ให้ประสบผลสำเร็จและเก่งกาจนั้น ต้องเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนั้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.40 น. คุณสุทิน ภัทรามี 17 หมู่ 3 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้ไห้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 97.25 MHz รายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงไก่ในเบื้องต้น ไม่ให้อ่อนเพลียง่าย เจริญอาหาร อีกทั้งมีภูมิคุ้มกันโรคได้ดีค่ะ
12 กันยายน 2556
3,765
ปัจจุบันราคาไข่ไก่สูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพเสริมกันเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยต้นทุนค่าอาหารที่แพง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรู้ที่มากกว่าการเลี้ยงโดยทั่วๆไปแบบตามมีตามเกิด โดยอาจนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นคุณสมศักดิ์ เครือวัลย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จากศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง จึงได้แนะนำเทคนิคการใช้ผักตบชวาให้ไก่ไข่กินเป็นอาหารเสริม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไป
12 กันยายน 2556
20,929
10 กันยายน 2556
6,639
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท