(8,362 เรื่อง)
ปกติแล้วเราจะนึ่งข้าวเหนียวกินอร่อยๆ นั้น เราก็ต้องมีการนำข้าวสารมาแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือถ้าจะทานพรุ่งนี้เช้า ต้องแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้ทั้งคืน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กลับพันธุ์ข้าวนั้นๆว่าจะเป็นข้าวพันธุ์เนื้อนุ่มหรือเนื้อแข็ง บางทีถึงขั้นแช่ไว้ข้ามคืนเลยที่เดียว เพื่อเราจะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มหลังจากนึ่งเสร็จ แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราลืมแช่ข้าว และต้องนึ่งข้าวกินภายใน 1-2 ชั่วโมง คุณจะทำอย่างไร? วันนี้เรามีวิธีการ เร่งการแช่ข้าวสารก่อนนึ่งด้วยเกลือป่น สูตรภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณเรียง จันทราพูน เภสัชกรสมุนไพรกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย ได้ยินดีเผยวิธีการนี้ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงรายด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้ เร่งการแช่ข้าวก่อนนึ่งด้วยเกลือป่น
14 มกราคม 2557
35,027
จากการสัมภาษณ์ คุณระพี ช้างนะ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว แห่ง ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี ประสบการณ์การทำนากว่า 20 ปี บนเนื้อที่ 80 ไร่ ถึงเทคนิคการการกำจัดแมลงศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวจำพวกแมลงหล่าที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย ซึ่งแมลงหล่า มีลักษณะค่อนข้างกลม ด้านหัวและอกเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวมีสีน้ำตาลหรือดำ ชอบอาศัยรวมกลุ่มที่โคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนจะเคลื่อนย้ายขึ้นบนต้นข้าวเพื่อวางไข่สำหรับตัวเมีย ส่วนผลกระทบที่ทำให้ข้าวของเกษตรกรเสียหายเนื่องจากตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าวทำให้ต้นข้าวมีแคระเกร็น แตกกอลดลง ออกรวงไม่สม่ำเสมอ และเมล็ดลีบ และเหี่ยวตายในที่สุด
14 มกราคม 2557
5,439
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท