(8,262 เรื่อง)
ป้าเรือง ทองจำรัส ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน 185 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โทร. (089-8729687) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพทำนาข้าวนั้นก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน ที่นำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และส่งจำหน่าย เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงนา, ใช้วิธีโยนกล้าข้าวแทนการหว่านน้ำตม ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ข้าวเจริญเติบโตดี, เลี้ยงเป็ดไข่ไว้กำจัดศัตรูพืชในนา, ใช้มูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
13 มีนาคม 2557
9,473
"ส่องฟ้า" เป็นสมุนไพรไทยที่พบทั่วไปในเขตร้อนชื้น และพบได้ตามป่าโปร่งทั่วภาคอีสาน มีลักษณะไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20-25 เซนติเมตร โดยใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับใบย่อย มีรูปคล้ายไข่ แกมวงรี ส่วนแผ่นใบมีจุดน้ำมันกระจาย เมื่อส่องดูจะมองเห็นจุดโปร่งแสงเล็กๆ กระจายทั่วทั้งใบ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โดยมีกลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผลสดรูปกลมรี และยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก สรรพคุณทางยาต้มน้ำดื่มเพื่อแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นส่วนหนึ่งตำรายาไทย โดยสามารถพบต้นส่องฟ้าได้ทั่วไปตามพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ หรือบริเวณที่มีดินทรายถึงดินร่วนทราย ยอดอ่อนสามารถรับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะค่อนข้างแข็งกระด้าง
12 มีนาคม 2557
3,614
10 มีนาคม 2557
315,757
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท