(8,255 เรื่อง)
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสมพันธุ์ใหม่ จำนวน 3 พันธุ์ ซึ่งคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชได้ประกาศเป็นพันธุ์พืชแนะนำแล้ว คือ ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมจันทบุรี 4, ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 5 และทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 6 เป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมีลักษณะดีเด่นตรงตามความต้องการของตลาดและให้ผลผลิตสูง อนาคตคาดว่าจะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการใช้พันธุ์ไปปลูกทดแทนทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิม และมีศักยภาพการผลิตในเชิงการค้าเพิ่มขึ้น ทั้งยังคาดว่า รสชาติของทุเรียนทั้ง 3 สายพันธุ์ดังกล่าวจะถูกใจผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศด้วย
17 มีนาคม 2557
10,040
เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน หลาย ๆ คนมักจะเกิดอาการคัน เมื่อเกามาก ๆ ก็จะกลายเป็นลมพิษ ลมพิษ หรือเรียกแตกต่างกัน เช่น ลมปิ้ด แตกลมพิษ หมุ่นหม่าน ออกหมึน หมึน มดหม่าน มุดม่าน ตุ่มคัน ผดแดด ฯลฯ คือ อาการของผื่นลมพิษเกิดขึ้น เมื่อร่างกายผู้ป่วยได้รับสิ่ง ที่ตัวเองแพ้เข้าสู่ผิวหนัง โดยการรับประทาน สัมผัส หรือโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้าหลอดเลือด สิ่งกระตุ้นที่ผู้ป่วย จะทำให้หลอดเลือดใต้ผิวหนังขยายตัว สารน้ำในหลอดเลือด จะซึมออกนอกหลอดเลือด เกิดอาการแดง บวม ร้อน คัน บางครั้งอาจมีอาการเจ็บร่วมด้วยได้ ซึ่งเรามีวิธีแก้ลมพิษจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ได้ผลจริงมาฝากกันค่ะ
13 มีนาคม 2557
15,281
13 มีนาคม 2557
2,867
ป้าเรือง ทองจำรัส ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน 185 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช โทร. (089-8729687) ได้กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน จ.นครศรีธรรมราช ที่ประกอบอาชีพทำนาข้าวนั้นก็คือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการอันเนื่องพระราชดำริบ้านยางยวน ที่นำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก เก็บเกี่ยว และส่งจำหน่าย เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงนา, ใช้วิธีโยนกล้าข้าวแทนการหว่านน้ำตม ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ข้าวเจริญเติบโตดี, เลี้ยงเป็ดไข่ไว้กำจัดศัตรูพืชในนา, ใช้มูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี
13 มีนาคม 2557
9,441
"ส่องฟ้า" เป็นสมุนไพรไทยที่พบทั่วไปในเขตร้อนชื้น และพบได้ตามป่าโปร่งทั่วภาคอีสาน มีลักษณะไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 20-25 เซนติเมตร โดยใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับใบย่อย มีรูปคล้ายไข่ แกมวงรี ส่วนแผ่นใบมีจุดน้ำมันกระจาย เมื่อส่องดูจะมองเห็นจุดโปร่งแสงเล็กๆ กระจายทั่วทั้งใบ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โดยมีกลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผลสดรูปกลมรี และยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก สรรพคุณทางยาต้มน้ำดื่มเพื่อแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นส่วนหนึ่งตำรายาไทย โดยสามารถพบต้นส่องฟ้าได้ทั่วไปตามพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ หรือบริเวณที่มีดินทรายถึงดินร่วนทราย ยอดอ่อนสามารถรับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะค่อนข้างแข็งกระด้าง
12 มีนาคม 2557
3,586
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท