(8,344 เรื่อง)
ไข่เป็ด เป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี แต่ในปัจจุบันไข่เป็ดที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค อาจทำให้มีราคาสูง เพราะเป็ดไข่เลี้ยงค่อนข้างยาก หากเป็ดเกิดอาการตกใจหรือดูแลไม่ดีพอก็จะไม่ยอมไข่ ดังนั้นคุณนิคม นามวงษ์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงเป็ดไข่มานาน จึงได้แนะนำเทคนิคการเลี้ยงเป็ดให้แข็งแรง ไข่ดกด้วยสูตรแกลบแช่น้ำหมักชีวภาพ มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไปซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
16 พฤษภาคม 2557
21,950
จีนเป็นตลาดลำไยใหญ่ที่สุดของไทย โดยเฉพาะผลลำไยสด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา มีปริมาณการนำเข้าประมาณ 2 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 4 พันล้านบาท และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญของการส่งออกลำไยสดจากไทยไปจีน คือ การมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผลลำไยสูงกว่าเกณฑ์ที่จีนได้กำหนดไว้ นั่นคือ มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีการแจ้งเตือนปัญหาดังกล่าวไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการรมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จีนได้มีหนังสือแจ้งระงับการนำเข้าลำไยผลสดจากผู้ประกอบการของไทยไปแล้วจำนวน 9 แห่ง
15 พฤษภาคม 2557
2,803
อุไรวรรณ กว้างขวาง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้้าจืด "ฤดูน้ำแดง" หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน และสงสัยว่าฤดูนี้มีด้วยหรือ เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่า ถ้าเป็นประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทยของเราจะมีสามฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ส่วนประเทศในเขตอบอุ่นและและเขตหนาวจะมีสี่ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว แล้ว "ฤดูน้ำแดง" คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน คงเป็นค้าถามที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวประมงเมื่อกล่าวถึง "ฤดูน้ำแดง" จะรู้กันดีว่าหมายถึงอะไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาโดยตรง
14 พฤษภาคม 2557
4,550
แตงไทย ผลไม้ที่หาซื้อง่ายตามตลาดทั่วไป เป็นที่นิยมรับประทานของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเมื่อเราซื้อมาจากตลาดจะพบว่าแตงไทยส่วนใหญ่ยังไม่สุก ถึงแม้แตงไทยจะมีผลที่แก่จัดก็ตาม ดังนั้นเราจึงต้องนำมาบ่มประมาณ 2-3 วัน แตงไทยจึงจะมีกลิ่นหอม ผลนิ่ม และสามารถนำมาปอกรับประทานได้ สำหรับคนที่ชอบรับประทานแตงไทยที่มีผลสุกงอมมีกลิ่นหอมต้องอดใจรอไปก่อน แต่สำหรับคุณมานพ ปันปา เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แนะนำกับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการง่ายๆในการ เร่งแตงไทยให้สุกเร็ว กลิ่นหอม รสหวานไม่ต้องบ่มนาน เพียงแค่ 1 คืน ก็จะได้แตงไทยสุกงอม น่ารับประทาน ดังนี้
12 พฤษภาคม 2557
21,202
12 พฤษภาคม 2557
4,983
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท