(8,283 เรื่อง)
ไข่เป็ด เป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี แต่ในปัจจุบันไข่เป็ดที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค อาจทำให้มีราคาสูง เพราะเป็ดไข่เลี้ยงค่อนข้างยาก หากเป็ดเกิดอาการตกใจหรือดูแลไม่ดีพอก็จะไม่ยอมไข่ ดังนั้นคุณนิคม นามวงษ์ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงเป็ดไข่มานาน จึงได้แนะนำเทคนิคการเลี้ยงเป็ดให้แข็งแรง ไข่ดกด้วยสูตรแกลบแช่น้ำหมักชีวภาพ มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไปซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
16 พฤษภาคม 2557
21,774
จีนเป็นตลาดลำไยใหญ่ที่สุดของไทย โดยเฉพาะผลลำไยสด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา มีปริมาณการนำเข้าประมาณ 2 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 4 พันล้านบาท และยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญของการส่งออกลำไยสดจากไทยไปจีน คือ การมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อผลลำไยสูงกว่าเกณฑ์ที่จีนได้กำหนดไว้ นั่นคือ มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้มีการแจ้งเตือนปัญหาดังกล่าวไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการรมอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จีนได้มีหนังสือแจ้งระงับการนำเข้าลำไยผลสดจากผู้ประกอบการของไทยไปแล้วจำนวน 9 แห่ง
15 พฤษภาคม 2557
2,731
อุไรวรรณ กว้างขวาง กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้้าจืด "ฤดูน้ำแดง" หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน และสงสัยว่าฤดูนี้มีด้วยหรือ เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้ว่า ถ้าเป็นประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทยของเราจะมีสามฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ส่วนประเทศในเขตอบอุ่นและและเขตหนาวจะมีสี่ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว แล้ว "ฤดูน้ำแดง" คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน คงเป็นค้าถามที่เกิดขึ้นกับคนทั่วไป แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นชาวประมงเมื่อกล่าวถึง "ฤดูน้ำแดง" จะรู้กันดีว่าหมายถึงอะไร เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาโดยตรง
14 พฤษภาคม 2557
4,450
แตงไทย ผลไม้ที่หาซื้อง่ายตามตลาดทั่วไป เป็นที่นิยมรับประทานของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเมื่อเราซื้อมาจากตลาดจะพบว่าแตงไทยส่วนใหญ่ยังไม่สุก ถึงแม้แตงไทยจะมีผลที่แก่จัดก็ตาม ดังนั้นเราจึงต้องนำมาบ่มประมาณ 2-3 วัน แตงไทยจึงจะมีกลิ่นหอม ผลนิ่ม และสามารถนำมาปอกรับประทานได้ สำหรับคนที่ชอบรับประทานแตงไทยที่มีผลสุกงอมมีกลิ่นหอมต้องอดใจรอไปก่อน แต่สำหรับคุณมานพ ปันปา เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แนะนำกับทีมงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงวิธีการง่ายๆในการ เร่งแตงไทยให้สุกเร็ว กลิ่นหอม รสหวานไม่ต้องบ่มนาน เพียงแค่ 1 คืน ก็จะได้แตงไทยสุกงอม น่ารับประทาน ดังนี้
12 พฤษภาคม 2557
19,213
12 พฤษภาคม 2557
4,900
ราคาน้ำมัน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท