(8,279 เรื่อง)
ถั่วดาวอินคา (Sacha Inchi) เป็นพืชที่มีขนาดเล็กสีเขียวสดเมื่อหนุ่มและมีสีน้ำตาลเข้มเมื่อฝักแก่เต็มที ฝักมักจะมี 4-6 แฉก ถั่วดาวอินคาเป็นพืชที่ให้ผลเร็วมากปลูกระยะเวลาไม่เกินหกเดือนก็สามารถให้ผลผลิตและสามารถให้ผลผลิตได้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 15-50 ปี โดยไม่จำเป็นต้องทำการปลูกซ้ำๆ จากงานวิจัยหลายๆ สถาบันถั่วดาวอินคา เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพราะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็น มีวิตามิน A และ E อีกทั้งมีกรดไขมันโอเมก้า 3,6 และ 9 ในปริมาณที่สูงมากจากเหตุผลดังกล่าวทำให้การปลูกถั่วดาวอินคาจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงตามไปด้วย เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวสามารถนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคและเครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการสูงมาก
26 พฤษภาคม 2557
33,673
ในประชาคมอาเซียนนั้น การเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลักอยู่ในภูมิภาคนี้ ดังนั้นวัฒนธรรมร่วมในเรื่องข้าวจึงมีความเหมือนในวิธีการและมีความต่างในมิติทางวัฒนธรรม สำนักงานวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่องข้าว วิถีวัฒนธรรมอาเซียน.อาทิตย์นี้ ขอตามหาภูมิเกษตรจากวัฒนธรรมข้าวที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญในประเทศอาเชียน กล่าวคือ การพบแหล่งโบราณคดีที่เป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เมื่อก่อน๒๐๐๐-๓๐๐๐ปีนั้นได้แสดงให้เห็นว่าได้มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอยู่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังพบเมล็ดข้าวติดอยู่กับเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนประวัติศาสตร์ด้วย จึงสรุปได้ว่ามนุษย์นั้นได้เปลี่ยนวิถีการบริโภคจากหัวเผือกหัวมันมาปลูกข้าวนั้นเป็นเวลาช้านานหลายยุคหลายสมัยแล้ว ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัยนั้นพบหลักฐานที่แสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ซึ่งมีความปรากฏในศิลาจารึกว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และมีพระราชพิธีโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยสร้างความเชื่อในการสร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนาของประเทศ
26 พฤษภาคม 2557
5,414
ไก่งามเพราะขน ขนงามเพราะแต่ง แน่นอนค่ะแม้แต่คนยังต้องแต่ง เพราะฉะนั้นไก่จะไม่น้อยหน้า นอกจากขนของไก่แล้วสิ่งที่กูรูไก่ชนจะละเลยไม่ได้ นั้นคือข้อขาแข้งของไก่ชน ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยว่านอกจากขนของไก่แล้ว สีบริเวณช่วงแข้งของไก่ชนยังบ่งบอกถึงความสมบูรณ์แข็งแรง มีสง่าราศีอีกด้วย เพราะฉะนั้น วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 17.40 น.คุณสมชาย มวยเหล็ก ผู้ที่ชื่นชอบและเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจ ม.4 บ้านดงกระทิง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางทีมงาน farmer info รายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.พิษณุโลก ถึงวิธีการทำให้บริเวณแข้งของไก่ชนมีสีสวยเด่นชัดขึ้น
26 พฤษภาคม 2557
4,649
23 พฤษภาคม 2557
2,508
23 พฤษภาคม 2557
3,269
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.84 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท