(8,308 เรื่อง)
โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะพุขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสเล็กๆ เรียงเป็นแนวยาวตามแนวเส้นประสาท เกิดจากการติดเชื้องูสวัดซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับอีสุกอีใส อาการขึ้นเป็นผื่นแดงและตุ่มน้ำใสเรียงกันเป็นแนวยาวๆ เช่นบริเวณชายโครง หรือบั้นเอว โรคนี้มักไม่มีอันตรายร้ายแรง และหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นแล้วก็ควรรับรักษา ซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมงาน Farmer info ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ในงานสัมมนาเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบกับ พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ได้แนะนำการรักษาโรคงูสวัดด้วยน้ำซาว ดังนี้
30 พฤษภาคม 2557
3,258
30 พฤษภาคม 2557
4,284
อาการจุก เสียด แน่นท้อง แม้จะไม่ใช่อาการผิดปกติของร่างกายที่ร้ายแรงนัก แต่ก็มักจะมาพร้อมกับความอึดอัด ไม่สบายท้อง ไม่ว่าอาการที่เป็นอยู่นั้นจะเกิดจากการทานมากไป หรือ กระเพาะอาหารไม่มีประสิทธิ์ภาพในการย่อยได้เต็มที่ก็ตาม ล้วนเป็นต้นตอของความไม่สบายท้องทั้งสิ้น จนต้องวิ่้งวุ่นหาหยูกยามารับประทาน แต่ถ้าไม่สามารถหายาได้ด้วยความไม่สะดวกประการใดๆ ก็ตาม แนะนำให้เดินเข้าไปสำรวจในสวนหลังบ้านว่ามีต้นกล้วยที่กำลังตกเครืออยู่หรือไม่ หากหมายตาต้นกล้วยได้แล้ว ให้เร่งดำเนินการบรรเทาทุกข์จากอาการจุก เสียด แน่นท้อง ดังต่อไปนี้
30 พฤษภาคม 2557
5,292
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท