(8,344 เรื่อง)
คุณมาลัย เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน และการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้อยู่อย่างพอเพียง ในพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 33 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 20 ไร่ ปลูกพืชผสมผสานอีก 13 ไร่ แต่ก่อนหน้าเคยปลูกข้าวโพดและกล้วยมาก่อน แต่เจอสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและน้ำท่วมบ่อย จึงหันมาปลูกพืชยืนต้นดู ปรากฎว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี จึงยึดการปลูกไม้ผลเป็นรายได้หลัก และ นำผลผลิตที่ได้มาทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันคุณมาลัยปลูกฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง กิมจู มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย ฟ้าลั่น แรด และอีกหลากหลายพันธุ์ รวมถึงสะเดาหวานด้วย ซึ่งรายได้หลักของครอบครัวนั้นได้มาจากนาข้าวและการแปรรูปจากฝรั่งและมะม่วงเป็นหลัก ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ที่ใช้หมุนรายวันได้จากการจำหน่ายฝรั่งสดในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ส่วนฝรั่งและมะม่วงแช่บ๊วยนั้นกิโลกรัมละ 20 บาท จึงสามารถทำให้ครอบครัวของคุณมาลัยใช้ชีวิตพอเพียงได้เป็นอย่างดี
11 ธันวาคม 2557
54,461
1 ธันวาคม 2557
5,045
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท