(8,283 เรื่อง)
จากกรณีที่คุณสุพี เกษตรกรชาวนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรอยากจะได้สูตรและวิธีการป้องกันเพลี้ยกระโดด หนอน และแมลงศัตรูข้าวชนิดอื่นๆ โดยไม่ใช้สารเคมีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประจำศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ได้สอบถามไปยังคุณกิตติศักดิ์ สิงห์คำ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำสูตร และวิธีการผลิตฮอร์โมนน้ำหวานหมักสมุนไพรสูตรสำหรับใช้ในการขับไล่แมลง และบำรุงข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ดังนี้
5 มกราคม 2558
3,276
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer info จ.นครราชสีมา พบคุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ได้แนะนำเทคนิคการห่อมะม่วงแบบใหม่ ที่ใช้เพียงถ้วยโฟมและถุงพลาสติก เป็นวัสดุในการห่อผลป้องกันแมลงวันทอง และยังทำให้มะม่วงมีผิวสวยได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาถุงห่อผลไม้สำเร็จรูปที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปให้เป็นการเพิ่มต้นทุน โดยวิธีการนำด้วยโฟมมาห่อผล
23 ธันวาคม 2557
5,028
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท