(8,250 เรื่อง)
ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวในนา เกษตรกรหลายคนอาจประสบปัญหาเมล็ดข้าวร่วงหล่นในแปลงนานั้น หมายถึง ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรควรจะได้ แต่ต้องทิ้งเสียเปล่าในแปลงนา ดังนั้นเกษตรกรควรมีวิธีการสังเกตการสุกเหลืองของรวงข้าว เพราะหากปล่อยให้เมล็ดข้าวสุกเหลืองจนเกินไปจะยิ่งทำให้เมล็ดข้าวร่วงออกจากรวง ดังนั้นคุณมานพ ปันปา เกษตรกรผู้ทำนาข้าว ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้แบ่งปันความรู้ให้กับทีมงานศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปเผยแพร่บอกต่อ ถึงวิธีการสังเกตช่วงระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ ข้าวไม่ร่วงหล่นจนเกินไป ด้วยวิธีการนับเมล็ดในรวงข้าว ดังนี้
24 พฤศจิกายน 2557
5,134
เมื่อเอ่ยถึงส้มโอ จะต้องนึกถึงพันธุ์ขาวใหญ่ ผลไม้ขึ้นชื่อของ จ.สมุทรสาคร เป็นอันดับแรก เนื่องด้วยมีรสชาติฉ่ำหวาน เนื้อแน่น ไม่ติดเปรี้ยว ทานครั้งแรกก็สร้างความประทับใจให้นักชิมได้ติดใจในรสชาติ จนยากจะลืมเลือน จนกลายเป็นของฝากเลื่องชื่อที่นักท่องเที่ยวต้องหาซื้อ ถือติดไม้ติดมือมาฝากคน เพื่อนพ้อง พี่น้อง และครอบครัวให้ได้ลิ้มชิมรสกันถ้วนหน้า แต่ปัญหาที่มักพบเป็นประจำของการเก็บผลส้มโอไว้ระหว่างรอรับประทานหรือรอจำหน่าย ก็คือ รสชาติและรสสัมผัสจะด้อยคุณภาพลงไป ไม่เหมือนหลังเก็บเกี่ยวจากต้นมาใหม่ๆ ถ้าเก็บไว้นานไป ซึ่งเป็นปัญหากับส้มโอทุกสายพันธุ์
20 พฤศจิกายน 2557
7,931
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
43.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
43.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
42.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
36.34 บาท
ดีเซล
31.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.36 บาท