(8,280 เรื่อง)
มะละกอชนิดนี้เป็นพันธุ์ใหม่ ผู้ขายบอกว่าเกิดจากการเขี่ยเกสรผสมระหว่าง มะละกอฮอลแลนด์ กับ มะละกอแขกนวล จากนั้นนำเอาเมล็ดจากผลสุกจำนวนหลายเมล็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าแล้วปลูกจนต้นมีดอกและติดผลดกเต็มต้น ตามภาพประกอบคอลัมน์ รูปทรงของผลแตกต่างจากพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่อย่างชัดเจน เจ้าของผู้เขี่ยเกสรผสมจึงคัดเอาผลสุกจากต้นที่ดีที่สุดผ่าเอาเมล็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าปลูกทดสอบพันธุ์หลายครั้ง ปรากฏว่าทุกอย่างยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เชื่อว่าเป็นมะละกอกลายพันธุ์ถาวรอย่างแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อว่า "มะละกอศรีสุภา" พร้อมขยายพันธุ์นำต้นและเมล็ดออกขายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลานี้
13 มกราคม 2558
4,344
จากกรณีที่คุณสุพี เกษตรกรชาวนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรอยากจะได้สูตรและวิธีการป้องกันเพลี้ยกระโดด หนอน และแมลงศัตรูข้าวชนิดอื่นๆ โดยไม่ใช้สารเคมีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประจำศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ได้สอบถามไปยังคุณกิตติศักดิ์ สิงห์คำ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำสูตร และวิธีการผลิตฮอร์โมนน้ำหวานหมักสมุนไพรสูตรสำหรับใช้ในการขับไล่แมลง และบำรุงข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ดังนี้
5 มกราคม 2558
3,240
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท