(8,255 เรื่อง)
มะละกอชนิดนี้เป็นพันธุ์ใหม่ ผู้ขายบอกว่าเกิดจากการเขี่ยเกสรผสมระหว่าง มะละกอฮอลแลนด์ กับ มะละกอแขกนวล จากนั้นนำเอาเมล็ดจากผลสุกจำนวนหลายเมล็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าแล้วปลูกจนต้นมีดอกและติดผลดกเต็มต้น ตามภาพประกอบคอลัมน์ รูปทรงของผลแตกต่างจากพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่อย่างชัดเจน เจ้าของผู้เขี่ยเกสรผสมจึงคัดเอาผลสุกจากต้นที่ดีที่สุดผ่าเอาเมล็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าปลูกทดสอบพันธุ์หลายครั้ง ปรากฏว่าทุกอย่างยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เชื่อว่าเป็นมะละกอกลายพันธุ์ถาวรอย่างแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อว่า "มะละกอศรีสุภา" พร้อมขยายพันธุ์นำต้นและเมล็ดออกขายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลานี้
13 มกราคม 2558
4,239
จากกรณีที่คุณสุพี เกษตรกรชาวนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรอยากจะได้สูตรและวิธีการป้องกันเพลี้ยกระโดด หนอน และแมลงศัตรูข้าวชนิดอื่นๆ โดยไม่ใช้สารเคมีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ประจำศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ได้สอบถามไปยังคุณกิตติศักดิ์ สิงห์คำ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำสูตร และวิธีการผลิตฮอร์โมนน้ำหวานหมักสมุนไพรสูตรสำหรับใช้ในการขับไล่แมลง และบำรุงข้าวทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ดังนี้
5 มกราคม 2558
3,165
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
44.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
44.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
43.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
37.24 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
47.86 บาท