(8,233 เรื่อง)
คุณสมบูรณ์ เจริญผล อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 3 บ้านละว้า ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ในการทำสวนไม้ผล 150 ไร่ มีความเชี่ยวชาญในการทำไม้ผลแบบผสมผสาน มีการแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นสัดส่วน โดยไม้ผลที่ทางสวนเจริญผลปลูกมีหลากหลาย เช่น มะม่วง มะขามหวาน ขนุน มะปราง มะยงชิด เงาะ ลิ้นจี่ และ มีความโดดเด่นเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพผสมผสานกับการใช้ปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อย ตามมาตรฐาน GAP เพื่อรับรองความปลอดภัยของผลผลิตภายใน "สวนเจริญผล" โดยไม้ผลที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งให้แก่ครอบครัวเจริญผลก็คือ มะปราง-มะยงชิด เพราะราคาดี นอกจากจะปลูกไม้ผลจำหน่ายผลผลิตแล้ว ที่สวนยังมีการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลทุกชนิดที่มีอยู่ภายในราคา 50 บาททุกอย่าง
19 ธันวาคม 2557
15,167
ในบรรดานักเลงไก่ชนหรือเซียนไก่ทั้งหลายต่างก็มีสูตรดี ทีเด็ดเคล็บลับต่างๆที่ทดลองเองเพื่อนำมาบำรุงไก่ชนก่อนลงสังเวียนและเทคนิคนั้นอาจได้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นแตกต่างกันไป วันนี้เรามีเทคนิคที่พิเศษง่ายๆที่คุณวินัย ผัสดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนบ้านสันจำปา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ยินดีเผยแพร่สูตรการเพิ่มกำลังไก่ชนด้วยกล้วยสุกงอมให้กับทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย โดยกล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีบรรดานังเลงไก่ชนบางคนเคยมองข้ามสูตรนี้มาก่อน แต่พักหลังก็เริ่มนำวิธีการดังกล่าวมาใช้กันบ้างแล้วตนจึงอยากแนะนำให้ผู้สนใจต่อไปคือเทคนิคการเพิ่มกำลังช่วยให้ไก่ชนมีแรง หึกเหิม แรงไม่ตกกระปรี่กระเปร่า ที่สำคัญผิวพรรณดีขนสวย ด้วยวิธีการทำง่ายๆดังต่อไปนี้
17 ธันวาคม 2557
11,654
คุณมาลัย เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน และการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้อยู่อย่างพอเพียง ในพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 33 ไร่ โดยแบ่งเป็นทำนา 20 ไร่ ปลูกพืชผสมผสานอีก 13 ไร่ แต่ก่อนหน้าเคยปลูกข้าวโพดและกล้วยมาก่อน แต่เจอสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและน้ำท่วมบ่อย จึงหันมาปลูกพืชยืนต้นดู ปรากฎว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี จึงยึดการปลูกไม้ผลเป็นรายได้หลัก และ นำผลผลิตที่ได้มาทำการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันคุณมาลัยปลูกฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง กิมจู มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย ฟ้าลั่น แรด และอีกหลากหลายพันธุ์ รวมถึงสะเดาหวานด้วย ซึ่งรายได้หลักของครอบครัวนั้นได้มาจากนาข้าวและการแปรรูปจากฝรั่งและมะม่วงเป็นหลัก ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ที่ใช้หมุนรายวันได้จากการจำหน่ายฝรั่งสดในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ส่วนฝรั่งและมะม่วงแช่บ๊วยนั้นกิโลกรัมละ 20 บาท จึงสามารถทำให้ครอบครัวของคุณมาลัยใช้ชีวิตพอเพียงได้เป็นอย่างดี
11 ธันวาคม 2557
52,346
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
33.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
34.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
32.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
26.14 บาท
ดีเซล
29.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.96 บาท