(8,283 เรื่อง)
เกษตรกรผู้ทำนาข้าวที่กำลังประสบปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูข้าวต่างๆที่มารบกวน ถ้าจะใช้สารเคมีในการกำจัดฉีดพ่นก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจึงมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณกองแก้ว อุดใจ เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานทั้งนาข้าวและพืชไร่ บ.สันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งได้ให้กับสัมภาษณ์กับทีมงานฯขณะลงพื้นที่ กล่าวว่าปกติที่นาของตนไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโรคแมลงต่างๆ มารบกวนเหมือนคนอื่นๆ ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ก็ได้ ที่สำคัญตนไม่เคยใช้ยาเคมีภัณฑ์ต่างๆ กำจัดแมลงเลย โดยสิ่งที่จะใช้ก็จะมีแต่วิธีการต่างๆ สืบค้นตำราหาวัตถุดิบที่มีในสิ่งแวดล้อมนำมาทดลองหรือทำตามคำบอกเล่าของคนรุ่นหลังมาใช้ ก็นับว่าได้ผลไม่น้อยเลยที่เดียว เช่นเดียวกับสารไล่แมลงในนาข้าวจากสบู่ดำที่ตนอยากแนะนำให้เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว จึงอยากให้ลองนำไปใช้ดูโดยมีวัตถุดิบและวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2 มีนาคม 2558
3,377
26 กุมภาพันธ์ 2558
5,491
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท