(8,230 เรื่อง)
9 กุมภาพันธ์ 2558
2,275
9 กุมภาพันธ์ 2558
3,465
สูตรการฟอกหน้า เพื่อทำให้หน้ากลับมาเนียนขาวเป็นธรรมชาติ มีมากมายด้วยกันหลายสูตร แต่เชื่อไหมว่าข้าวสารที่เรารับประทานกันทุกวันก็สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบสำหรับการพอกหน้าได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา พบปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างอาจารย์ กิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี และวันนี้ได้แนะนำสูตรพอกหน้าด้วยข้าวสาร เพื่อให้หน้ากลับมาขาวเนียนเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับสาวๆในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ด้วยวิธีขั้นตอนการทำง่ายๆ ดังนี้
5 กุมภาพันธ์ 2558
6,216
ราคาน้ำมัน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
32.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
32.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
31.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.64 บาท
ดีเซล
29.84 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.86 บาท