(8,262 เรื่อง)
เกษตรกรผู้ทำนาข้าวที่กำลังประสบปัญหาเรื่องโรคแมลงศัตรูข้าวต่างๆที่มารบกวน ถ้าจะใช้สารเคมีในการกำจัดฉีดพ่นก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม วันนี้เราจึงมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณกองแก้ว อุดใจ เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานทั้งนาข้าวและพืชไร่ บ.สันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งได้ให้กับสัมภาษณ์กับทีมงานฯขณะลงพื้นที่ กล่าวว่าปกติที่นาของตนไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องโรคแมลงต่างๆ มารบกวนเหมือนคนอื่นๆ ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ก็ได้ ที่สำคัญตนไม่เคยใช้ยาเคมีภัณฑ์ต่างๆ กำจัดแมลงเลย โดยสิ่งที่จะใช้ก็จะมีแต่วิธีการต่างๆ สืบค้นตำราหาวัตถุดิบที่มีในสิ่งแวดล้อมนำมาทดลองหรือทำตามคำบอกเล่าของคนรุ่นหลังมาใช้ ก็นับว่าได้ผลไม่น้อยเลยที่เดียว เช่นเดียวกับสารไล่แมลงในนาข้าวจากสบู่ดำที่ตนอยากแนะนำให้เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว จึงอยากให้ลองนำไปใช้ดูโดยมีวัตถุดิบและวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2 มีนาคม 2558
3,297
26 กุมภาพันธ์ 2558
5,361
ราคาน้ำมัน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.34 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท