(8,357 เรื่อง)
วันนี้ทางทีมงาน Farmer Info ลงพื้นที่ บ้านหนองแวงโปร่งสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภูการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยในสวนยางพารา เป็นอีกอาชีพหนึ่งของเกษตรกรบ้านหนองแวงโปร่งสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ที่สามารถเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรที่ปลูกยางใหม่หรือในช่วงที่ยางพารามีอายุตั้งแต่ 1-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่เปิดกรีดและไม่มีรายได้จากสวนยางพารา ระหว่างนี้เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองแวงรุ่งสัง จึงรวมตัวกันเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ระหว่างแถวยางพารา โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าเกษตรกรในชุมชนสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ว่างระหว่างอถวยางในสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีดของเกษตรกรรายอื่นได้ โดยทางเจ้าของสวนยางจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเจ้าของสวนหวังแค่ให้ต่นยางพาราได้รับปุ๋ย และน้ำจากการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยเป็นผลตอบแทน
5 มิถุนายน 2558
6,565
ข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชากรโลก มีผู้คนกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและประเทศไทยเรานั้น ก็มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เพียงแต่ข้าวที่กินนั้นจะต่างชนิดกันออกไปอาจเป็นชนิดที่แปรรูป มาจากข้าวชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ซึ่งการหุงก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับการหุงข้าวเจ้าให้อร่อยนั้น วันนี้ปราชญ์เกษตรกรคนเก่งอย่างคุณเดือนเพ็ญ ทิศรักษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย ต.กระเบื่องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้แนะนำการหุงข้าวด้วยน้ำมันหมูซึ่งจะช่วยให้ข้าวที่หุงอร่อย น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น มาฝากกันด้วยวิธีง่าย ๆ ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในครัวเรือนได้ดังนี้
5 มิถุนายน 2558
2,612
คุณอนุชิต พรหมชาติ เกษตรกรนักอนุรักษ์ผลไม้ไทยโบราณ เล่าให้ฟังว่า สำหรับมะม่วงพันธุ์เจ้าพระยาลืมเฝ้านั้น เป็นพันธุ์ที่มีอายุยาวนานมากว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขต จ.นนทบุรี บางกอกน้อย และ บางกอกใหญ่ ซึ่งมีเรื่องเล่าถึงที่มาของชื่อ จากท่านเจ้าพระยา โดยท่านฯเป็นผู้ที่ชื่นชอบ และรักการสะสมพันธุ์มะม่วงมาก จนมาเจอกับเจ้ามะม่วงที่มีลักษณะผลใหญ่ดก ติดผลแปลกกว่าพันธุ์อื่น คือ ติดผลตามลำต้นแทนจะติดตามกิ่ง หรือ ตาใบ ทำให้รู้สึกแปลกตาเกิดความเพลิดเพลิน กระทั่งเวลาเคลื่อนผ่านไปท่านเจ้าพระยาลืมเข้าเฝ้า นั่นเอง
2 มิถุนายน 2558
7,563
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท