(8,283 เรื่อง)
เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งร่วมกับการทำนาข้าวจะได้ประโยชน์มากมายจากการหากินตามธรรมชาติของมัน เนื่องจากระบบนิเวศจะช่วยจัดการให้ต้นข้าวในนาเจริญเติบโตดีปลอดภัยจากโรคและแมลง นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากเป็ดไร่ทุ่งนอกจากจะได้เก็บไข่เป็ดทุกวันแล้ว มูลเป็ดยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับนำไปใช้ในนาข้าวได้อีกด้วย ซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณนิธิโรจน์ วันดี ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวอินทรีย์ ที่หมู่2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลผ่านทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากมูลเป็ดกับต้นข้าวในนา ว่า มูลเป็ดที่กองหนาในเล้า หากนำไปใส่นาข้าวเลย จะได้ธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวไม่มาก แนะนำให้เกษตรกรนำมาหมักก่อนนำไปใช้ ด้วยวิธีการ ดังนี้
18 พฤษภาคม 2558
1,969
ตั้งแต่มีการระบาดของโรคใบจุดก้างปลารุนแรงในยางพันธุ์ อาร์อาร์ไอซี 110 (RRIC 110) ที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ในปี 2553 จนทำให้เกษตรกรชาวสวนยางหลายรายตัดสินใจโค่นต้นยางทิ้ง เพราะไม่อยากเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอีกต่อไป สถาบันวิจัยยางได้ให้นักวิชาการที่มีความชำนาญทางด้านโรค ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดก้างปลาเรื่อยมา ปัจจุบันยังพบว่ามีความรุนแรงในสวนที่ปลูกยางพันธุ์นี้ ขณะที่พันธุ์อื่นๆ เช่น RRIM 600 RRIT 251 พบอาการโรคในสวนยางเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเชื้อนี้มีโอกาสกลายพันธุ์ได้และประเทศผู้ผลิตยางหลายประเทศก็รายงานตรงกันว่ายางพันธุ์ RRIM 600 ไม่ต้านทานต่อโรคนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบ้านเรา
15 พฤษภาคม 2558
3,394
15 พฤษภาคม 2558
4,378
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
35.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท