(8,357 เรื่อง)
ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจของหลายจังหวัดแถบภาคใต้ ที่วันนี้ไม่ใช่มีราคาแค่เมล็ดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนอื่นๆ ของปาล์มที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทะลายปาล์ม ที่เมื่อก่อนมองดูเป็นสิ่งที่ไร้ค่า แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีราคา เป็นที่ต้องการของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ทำการเพาะเห็ดฟาง การนำทลายปาล์มมาทำการเพาะเห็ดฟางนั้นสามารถทำได้โดยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากนัก ตลาดมีความต้องการ และ ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางมีรายได้เสริมจากการเพาะเห็ด โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
4 สิงหาคม 2558
3,923
ด้วยความรู้ภูมิปัญญาของชาวนาที่ค้นหาความรู้ใหม่ๆ แบบไม่เคยหยุดนิ่ง ผสมผสานกับประสบการณ์ที่ได้ก็จะมาปรับใช้ข้อมูลไหนที่ใช้ได้ผลก็จะนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาให้ผู้สนใจต่อไป เช่นเดียวกับคุณสิงห์แก้ว นางแล เกษตรกรผู้ทำนาข้าวบ้านป่าอ้อ ม.6 เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานฯ ขณะลงพื้นที่ กล่าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาตนเคยใช้แต่ปุ๋ยเคมี และได้สังเกตผลผลิตที่ได้ก็ได้จริงตามคาด แต่ต้องลงทุนสูง ตนจึงได้พยายามไปอบรมเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยนำเอาวิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมมาใช้ และจะเผยแพร่นั้นก็คือการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำที่ได้คุณภาพสูงแทนการใช้ยูเรียเพื่อมาใช้กับนาข้าว ซึ่งตนก็ยินดีที่จะเผยแพร่วิธีการทำต่างๆ ผ่านเว็บรักบ้านเกิด.คอม และผู้สนใจต่อไปด้วยวิธีทำง่ายๆ ดังนี้
3 สิงหาคม 2558
3,326
แคเอ๋ย แคแก้ว เค้าลืมเจ้าแล้ว...น้องแก้วจึงเก้อชะเง้อหา...ขึ้นบทนำเป็นเพลงพร่ำพรรณนา..ประมาณว่าภาษาพาไป หาได้เกี่ยวข้องกับบทเพลงใดๆ ไม่......ว่าจะกล่าวถึงดอกแค หนึ่งในบรรดาพี่น้องของพืชตระกูลถั่ว ที่เกิดขึ้นมาในบริเวณบ้านใครแล้วล่ะก็ เป็นต้องได้ถูกเก็บเกือบทุกส่วนของลำต้นไปทานในทันที ไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อน ดอกอ่อน ใบอ่อน และ ฝักอ่อน ขาดไปก็แต่เปลือกอ่อนๆ กับรากอ่อนๆ เท่านั้นเอง ที่คงไม่มีแม่ครัวบ้านไหนลงทุน ขุดรากถอนโคนต้นแคขึ้นมาทานกัน...เพราะมันกระทำได้ยาก และจะลำบากไปทำไมในเมื่อส่วนอื่นๆ ของต้นแคนั้นหาทานได้ง่ายดายยิ่งกว่า โดยเฉพาะดอกและยอดอ่อนที่นิยมทานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะแกง ลวก จิ้ม ดอกแคนี้ก็โดนกระทำมาแล้วทั้งนั้น
27 กรกฎาคม 2558
8,947
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท