(8,362 เรื่อง)
20 สิงหาคม 2558
10,985
การเลี้ยงปลาสวายนั้นนอกจากจะขายสดแล้วก็ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารแห้งได้หลายอย่างเช่นการทำปลาสวายรมควัน การทำปลาตากแห้ง ทำปลาสวายป่น เพื่อได้รสชาติที่แปลกไปจากเดิมและการถนอมอาหารนั้นจะเน้นการรักษาคุณภาพด้านต่างๆของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการให้เป็นที่ยอมรับ และทำให้อาหารปลอดภัย ต่อการบริโภค เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บให้ยาวนานขึ้น และวันนี้คุณธีรภัทร โกรัมย์ เกษตรกรประจำหมู่บ้านโคกเพชร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำปลาส้ม และ วิธีการแปรรูปปลาสวาย ได้แนะนำถึงการแปรรูปปลาส้มปลาสวาย เป็นอีกหนึ่งการแปรูปที่น่าสนใจกับพี่น้องเกษตรกรดังนี้
17 สิงหาคม 2558
21,151
กล่าวถึงน้ำทิ้งจากบ้านเรือน สถานประกอบการ หรือ โรงอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้พบเห็น ทั้งยังเป็นทัศนียภาพย่ำแย่ไม่ชวนมอง ทำให้เสียบรรยากาศและภาพพจน์อันดีต่อผู้ผ่านมาพบเจอ ด้วยต้นตอของกลิ่นเหม็นเน่าเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก สารอินทรีย์ตกค้าง เช่น เศษอาหาร น้ำล้างจากโรงฆ่าสัตว์ หรือ สารเคมี เช่น ผงซักฟอก น้ำยาซักล้าง คราบน้ำมันจากโรงงาน ที่ถูกชะล้างออกมาตามทางระบายน้ำ ได้ ไหลไปปนเปื้อนตามแหล่งน้ำใกล้เคียง เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ หากปล่อยไว้นานเกินไปอาจจะทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง น้ำคล้ำดำและเน่าเหม็นรุนแรงยิ่งขึ้น สุดท้ายคือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำแหล่งน้ำนั้นได้เลย แต่วันนี้คุณสมาน ยะธาตุ เกษตรกรคนเก่งจากจ .สระบุรี มีวิธีบำบัดน้ำเสียให้กลับใสได้ภายใน 7 วัน ด้วยจุลินทรีย์ก้อน 8 พลัง ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการทำดังนี้
14 สิงหาคม 2558
15,579
ปัญหาแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆที่มากวนใจเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก อาทิ หอยทาก มด นก หนู มอด แมลงที่อาศัยอยู่ในดิน ฯลฯ ทุกครั้งเมื่อเกษตรได้ทำการหว่านเมล็ดผักลงไปในแปลงแล้ว ศัตรูพืชเหล่านี้จะเข้ามากัดกินเมล็ดพันธุ์ผัก ทำให้เกิดความเสียหาย ปริมาณเมล็ดที่หว่านไปผลผลิตได้น้อยลง จึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ชาวสวนเองต้องเร่งหาทางป้องกันแก้ไข วันนี้จึงได้สูตรในการขับไล่แมลงศัตรูพืชเหล่านี้ไม่ให้มาก่อความเสียหายในแปลงผัก ด้วยวิธีง่ายๆ ของ คุณสำรวย ภูเงิน เกษตรกรผู้ปลูกผักสลัด ผักชี ที่บ้านซำทอง ม.11 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ซึ่งนำชอล์กฆ่าแมลงมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดศัตรูผัก ดังนี้
13 สิงหาคม 2558
12,536
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท