(8,361 เรื่อง)
21 ตุลาคม 2558
35,634
นายธนา นามใหม่ เกษตรกรบ้านโนนพรม ม.2 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนโทย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรดีเด่นอันดับ 1 สาขาทำสวน โดดเด่นในการตอนกิ่ง ขยายพันธุ์ไม้ผล แนะนำเคล็ดลับการบำรุงต้นมะขามเทศ ที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่า มะขามเทศไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มาก สามารถปลูกแบบปล่อยทิ้งขว้างไว้จนเมื่อถึงเวลาก็มีผลผลิตออกมาให้เก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมะขามเทศต้องมีการดูแลเอาใจใส่มากพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมทรงพุ่มและการตัดแต่งกิ่งนั้นจำเป็นมาก หากเกษตรกรมีการบริหารจัดการต้นมะขามเทศมาดีแล้วล่ะก็ สามารถรอรับนับเงินก้อนได้เลย ด้วยผลผลิตนั้นมีราคาสูงสุดถึง 200 บาทต่อกิโลกรัม
21 ตุลาคม 2558
6,929
ทุกๆ ปีประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะเกิดสภาพน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเขตที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของประชาชนเป็นประจำ และว่ากันอีกว่า ทุกๆ 10 ปีก็จะเกิดน้ำท่วมใหญ่สักครั้งหนึ่ง โดยที่ท่วมรุนแรงครั้งหลังสุดก็เมื่อปี 2538 ระดับน้ำสูงกว่าสถานการณ์ล่าสุดของปี 2549 เกือบเท่าตัว ในเรื่องนี้ก็จะทำพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเกิดความเสียหาย เมื่อน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนก็จะทำให้พืชผลชนิดต่างๆเสียหาย เมื่อน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ไม้ผลลดลงแล้วถ้าปล่อยไว้เฉยๆจนดินแห้งก็อาจทำให้ไม้ผลนั้นตายได้ แต่ถ้ามีเทคนิคของคุณลุงสมเกียรติ สนธวัรชัย นี้ก็จะทำให้ไม้ผลของเกษตรกรอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป ช่วยลดความเสียหายทางมูลค่าที่จะเกิดขึ้นได้มากมาย ด้วยวิธีการที่คุณลุงได้แนะนำไว้ดังนี้
21 ตุลาคม 2558
9,019
คุณเอกสิทธิ์ ขาวผ่อง เกษตรกรผู้ทำสวนสะเดา จ.ชุมพร กล่าวถึงจุดพลิกผันที่ทำให้มาปลูกสะเดาจำหน่าย นั้น เริ่มจากจุดที่ตนได้รับพันธุ์สะเดามาจากพี่ชายซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตร มาปลูกไว้ในพื้นที่สวน จนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสะเดาพันธุ์นี้จะออกดอกนอกฤดู โดยจะออกดอกก่อนสะเดาทั่วไป 4 เดือน ซึ่งสะเดาทั่วไปจะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม แต่สะเดาทวายพันธุ์นี้จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกได้นานถึง 5 เดือน ทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-120 บาท ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยมีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาดังนี้
21 ตุลาคม 2558
31,485
ทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสงขลา ได้ติดต่อไปยังคุณอภินันท์ หมัดหลี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรธาตุ 4 มีใจความสำคัญพอสังเขป ดังนี้ คุณอภินันท์ ได้เล่าให้เราฟังว่า พื้นที่ ต.เขาพระ เป็นแหล่งต้นน้ำ ซึ่งมีลำห้วยหลายสาย ไหลรวมเป็นลำธาร และนั้นได้ไหลลงสู่คลองรัฐภูมิ เป็นคลองสายหลักที่ล่อเลี้ยงผู้คนในเขาพระ สุดท้ายปลายน้ำของคลองรัตภูมิไหลสู่ทะเลสาบสงขลา เขาพระยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ น้ำ ที่ดินทำการเกษตร และมีองค์ความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
21 ตุลาคม 2558
8,602
21 ตุลาคม 2558
46,200
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท