(8,332 เรื่อง)
ผักเป็นพืชที่ทุกคนควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากผักประกอบไปด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่าง การได้บริโภคผัก ที่ปลอดภัยจากสารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากร่างกาย บริโภคผักที่มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็จะทำงานได้ไม่ปกติ ต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายก็ลดลงด้วยเหตุนี้ คุณนพดล น้อยใหม่ หมอดินอาสาประจำตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เผยแพร่สูตรน้ำปุ๋ยหมักบำรุงผัก ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก FM 92.50 MHz รายการ farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร คราวนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมี อีกทั้งได้ผักที่เจริญเติบโต หวาน กรอบ ไร้หนอน แมลงรบกวน
3 พฤศจิกายน 2558
4,730
นายคำดี สายแวว เกษตรกรบ้านหนองชาติ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นใช้ปุ๋ยและวัสดุที่มีตามธรรมชาติในการจัดการด้านการเกษตร ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้สูตรต่างๆ และหนึ่งในสูตรปุ๋ยที่โดดเด่นนั้น ได้แก่ ปุ๋ยน้ำตัวพ่อ สูตรเข้มข้นไม่ผสมน้ำ ที่มีความต่างจากสูตรทั่วไปตรงที่ไ่ม่ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการหมัก จึงทำให้ได้เนื้อปุ๋ยเข้มข้น เมื่อนำไปใช้กับพืช จะช่วยทำให้พืชผลมีรสชาติดี ออกผลผลิตมากกว่าสูตรธรรมดาอีกเท่าตัว ดังรายละเอียดในการทำดังต่อไปนี้
3 พฤศจิกายน 2558
4,552
คุณเติมศรี ประดา เกษตรกรผู้มีัความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงหมูขุนพันธุ์ล๊าจไวท์มีประสบการณ์การเลี้ยงมากว่า 40 ปี จากประสบการณ์ยาวนานดังกล่าวประกอบกับกระแสการทำปุ๋ยหมักบำรุงพืชใช้เอง กำลังเป็นที่นิยม จึงทำให้เกิดแนวคิดว่า ควรจะนำรกหมูที่ได้จากการเลี้ยงหมูนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลกการทิ้งปล่าว ด้วยการนำมาทำปุ๋ยหมักรกหมู แล้วนำไปรดให้พืชที่ปลูกไว้ทานในครัวเรือน ผลปรากฎว่า พืชที่แคระแกร็น ไม่ค่อยติดผล เริ่มกลับมามีสีเขียวสด และ ออกดอก-ผลดกเต็มต้น ด้วยความคิดที่ว่าปุ๋ยสูตรนี้น่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการบำรุงพืชได้ดี จึงได้เผยแพร่สูตร วิธีการทำ และ การนำไปใช้ไว้ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
3,148
3 พฤศจิกายน 2558
91,144
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท