(8,262 เรื่อง)
การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถเลือกคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดเมล็ดตามที่ต้องการ สามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ตลอดจนเมล็ดของต้นหญ้า เศษไม้เศษขยะต่างๆ ซึ่งชาวนาก็ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก หรือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีผ่านการคัดแยกมาเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้การทำนาในปัจจุบันต้องใช้ต้นทุนสูงอีกทั้งชาวนาก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะถ้าได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ก็จะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่ดี ไม่เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตต่ำตามลงไปอีกด้วย
17 พฤศจิกายน 2558
19,233
จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีความสำคัญต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยย่อยสลายฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ดี และมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ทำให้รากพืชชอนไชลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน นอกจากนี้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรตั้งต้น ยังสามารถนำไปขยายเชื้อกลายเป็นสูตรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการทำการเกษตรได้หลายด้าน ซึ่งเกษตรกรสามารถทำใช้ได้เองด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยมีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถผลิตใช้กับพืชปลูกได้หลากชนิดตลอดทั้งปี ตามลำดับขั้นตอนการประยุกต์ใช้ ดังนี้
8 พฤศจิกายน 2558
206,696
8 พฤศจิกายน 2558
11,118
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
37.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
35.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.94 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
46.16 บาท