(8,280 เรื่อง)
ในปัจจุบันมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกไม้ประดับ กระถางและไม้ประดับที่ใช้ในงานจัดสวน ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นมากมาย เพื่อให้ทันความต้องการใช้ ซึ่งการขยายพันธุ์ไม้ประดับที่ได้รับความนิยมและให้ผลดีสุด คือ การขยายพันธุ์โดยวิธีการชำกิ่ง และวิธีการนี้มักนิยมใช้สารเร่งร่างเช่น เซราดิกซ์ 1,2,3 แช่กิ่งก่อนนำไปชำ แต่วันนี้เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดมีวิธีการเร่งรากที่ช่วยประหยัดต้นทุน ในการซื้อสารเคมี โดยการใช้เครื่องดื่มชูกำลังที่มีขายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
11 มีนาคม 2559
8,139
ปัญหาวัชพืชในนาข้าวพบมากที่สุดในการทำนาปี เกษตรกรอาจต้องเลือกใช้สารเคมีคุมวัชพืช หรือต้องจ้างแรงงานเพื่อกำจัดวัชพืช เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ย่อมส่งผลเสียต่อผลผลิตข้าวที่ควรจะได้อย่างแน่นอน คุณประเสริฐ คำฟู เกษตรกรต้นแบบในการทำนาข้าว หมู่ 3 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้เล่าผ่านทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า การกำจัดวัชพืชในนาข้าว เกษตรกรต้องทำนาอย่างมีขั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เพื่อนเกษตรกรแก้ปัญหาวัชพืชด้วยวิธีการไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ก่อนปลูก ต่างจากการทำนาทั่วไปที่ไถเพียง 1-2 ครั้ง แล้วปักดำได้เลย ซึ่งการ "กำจัดวัชพืชในนาข้าวด้วยวิธีไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ก่อนปักดำ" เป็นวิธีที่คำนวณแล้ว พบว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้สารเคมีคุมวัชพืชหรือจ้างแรงงานถอนวัชพืช โดยมีเทคนิควิธีทำเป็นขั้นตอนในการไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ดังนี้
29 กุมภาพันธ์ 2559
5,285
26 กุมภาพันธ์ 2559
43,361
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2565
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
34.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
32.54 บาท
ดีเซล
34.94 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท