(8,283 เรื่อง)
9 พฤษภาคม 2559
4,064
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถทำลายต้นข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลส์ท่อน้ำท่ออาหาร บริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียก"อาการไหม้"การใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่วิธีการที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน ผลจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงจำนวนมากทำให้ศัตรูธรรมชาติที่กินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต้องหมดไป เช่น ปลาผิวน้ำ แมลงปีกอ่อนที่กินเพลี้ยหรือนกขนาดเล็ก เนื่องจากสารเคมียาฆ่าแมลงที่ติดตามตัวเพลี้ยจะมีผลกับสัตว์เล็กๆ ที่มีประโยชน์เหล่านี้ ลุงสมเจตน์จึงมีวิธีการในการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงทำลายต้นข้าวในช่วงระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีแต่อย่างใด
21 เมษายน 2559
3,662
หากเกษตรกรกำลังประสบปัญหาเรื่องของแมลง ศัตรูพืช หนอนชอนใบหรือหอยเชอรี่ เข้าทำลายต้นข้าว ลุงสมเจตน์ แนะนำวิธีการกำจัดแบบโบราณที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีที่อาจทำให้ระบบนิเวศเสียและยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และตัวเกษตรกรอีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ใช้ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชแบบโบราณด้วยวิธีเลี่ยงการปลูกพืชในช่วงฤดูการแพร่กระจายของศัตรูพืช หรืออีกหนึ่งวิธีด้วยการให้นกปากห่างเป็นตัวทำลาย เกษตรกรจะสังเกตุปริมาณการระบาดของศัตรูพืชว่ามีมากหรือน้อย ได้จากจำนวนนกปากห่างที่ลงไปอยู่ตามท้องนา หากมีจำนวนมากนกปากห่างก็จะลงไปกินเป็นฝูงใหญ่ หากแห่งใดมีปริมาณน้อยจำนวนนกปากห่างก็จะกระจายกันไป ปัจจุบันถือได้ว่านกปากห่างมีประโยชน์ไม่น้อย เพราะว่าสามารถช่วยกำจัดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรชาวนาเป็นอย่างดี ทำให้ปริมาณหอยเชอรี่หรือศัตรูพืชลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งก็ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดหอยเชอรี่และศัตรูพืชลงไปได้เช่นกัน
21 เมษายน 2559
3,724
น้ำหมักพืชสีเขียวนี้สามารถใช้พืชที่มีสีเขียวเข้มมาหมักได้ทุกชนิด โดยเน้นใช้แต่ส่วนยอดหรือส่วนของเนื้อเยื้อเจริญ ซึ่งจะมีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชอยู่มาก แต่ตามสูตรนี้จะเน้นใช้แต่ผักบุ้งเพียงอย่างเดียว และจากประสบการณ์ของคุณสุพจน์ สัตถาผล ได้แนะนำไว้ว่า พืชที่นำมาหมักใช้แล้วส่งผลให้พืชปลูกเติบโตเร็ว เพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุดนั้นมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ ผักบุ้ง หน่อไม้ และหน่อกล้วย หรือ หยวกกล้วย อาจเนื่องมาจากพืชทั้งสามชนิดนี้มีจุลินทรีย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิด โดยไม่ส่งผลกระทบข้างเคียงต่อพืชปลูกแต่อย่างใด
21 เมษายน 2559
11,210
ราคาน้ำมัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
35.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
35.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
33.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
43.66 บาท