เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ข้าวได้น้ำหนัก ก็ขายได้ราคา วันนี้เรามาดูเทคนิคการเพิ่มน้ำหนักข้าว และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้มากขึ้น กับสูตรฮอร์โมน ที่เกษตรกรสามารถทำเองได้ ไปดูกัน วัสดุ อุปกรณ์ - ไข่หอยเชอรี่ 1 กิโลกรัม - นมสด 2 กระป๋อง (ประมาณ 300 มิลลิลิตร) - กากน้ำตาล 1 ลิตร - ไข่ขาว 10 ฟอง (ไข่พันธุ์พื้นบ้านเท่านั้น) - น้ำฝน/น้ำบ่อ 20 ลิตร วิธีการทำ เริ่มแรกนำไข่หอยเชอรี่ไปตากแดดประมาณ 1 ชั่วโมง พออุ่นๆ แล้วนำไปตำหรือบดให้เป็นผง จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในถังหมักที่มีฝาปิด หมักทิ้งเอาไว้ 1 สัปดาห์ ก็สามารถนำไปใช้ในนาข้าวได้เลย การนำไปใช้ประโยชน์ กรองเอาเฉพาะน้ำหมัก 1 ส่วนผสมกับน้ำ 400 ส่วน นำไปฉีดพ่นในนาข้าวได้ โดยจะฉีดพ่น 2 ครั้ง ช่วงแรกตอนที่ข้าวตั้งท้องและจะฉีดอีกครั้งหนึ่ง โดยทิ้งช่วงให้ห่างจากครั้งแรกประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงที่เหมาะสมที่จะฉีดฮอร์โมนนี้ เป็นช่วงเช้ามืดหรือหลังตะวันตกดิน ประโยชน์ที่ได้รับ - ทำให้ข้าว มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น - ได้ปริมาณข้าว 80-100 ถังต่อไร่ - มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเพียง 100 วัน
23 สิงหาคม 2563
5,001
2 สิงหาคม 2563
4,320
28 มิถุนายน 2563
6,660