เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผลตรวจสารพิษ ผัก - ผลไม้ ปี 2562

03 กันยายน 2562
2,942
ผัก ผลไม้จำนวนมาก ที่ขายตามท้องตลอด มีการปนเปื้อนของสารเคมี ซึ่งเกินครึ่งนั้นไม่ปลอดภัย โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แถลงตรวจผักและผลไม้ประจำปี 2562 โดยเก็บตัวอย่าง 286 ตัวอย่างจากห้างค้าปลีก ตลาดสดทั่วไป ในกรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สระแก้ว ยโสธร จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา มีผัก 15 ชนิด ผลไม้ 9 ชนิด ที่นิยมบริโภค ซึ่งผลออกมาน่าตกใจ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์