เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไส้เดือนดิน จิ๋วแต่แจ๋ว

10 กันยายน 2561
6,676
"ทำไม มูลไส้เดือนดิน" จึงมีประโยชน์เหนือกว่าปุ๋ยชนิดอื่น ???

หากเอ่ยถึงปุ๋ยแล้ว ที่เราทราบกันดีคือปุ๋ยต้องมีธาตุอาหาร NPK (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการ และในมูลไส้เดือนดินนั้น นอกจากจะมีธาตุอาหารหลักอย่าง NPK แล้ว ยังประกอบไปด้วยสารอื่น ๆ ที่ดีต่อพืชอีกด้วย

มูลไส้เดือนดิน จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่าที่พบในปุ๋ยหมักธรรมดา นอกจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ 2002 ได้มีรายงานการวิจัยพบสารฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้แน่ใจได้ว่าในมูลไส้เดือนดินมีสารต่างๆ คือ ฮิวมัท (humates) ออกซิน (auxins) ไคเนติน (kinetins) จิเบอเรลริล (gibberellins) และไซโตไคนิน (cytokinins) เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเข้าใจความสำคัญของสารอินทรีย์เหล่านี้ ว่าทำหน้าที่ต่างๆเช่นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ทำให้รากรับอาหารไปใช้ การหันหน้าของดอกไม้เข้ารับแสงแดด ควบคุมความยาวของเซลล์และแม้กระทั่งทำหน้าที่เป็นสารต้านการแก่ตัวของพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเร็ว นอกจากนั้นยังค้นพบว่ามีเอนไซม์ไคติเนส (kitinase) ซึ่งสามารถละลายไคตินสารชีวะเคมีชนิดหนึ่งที่ประกอบกันเป็นเปลือกชั้นนอกของแมลง ด้วยเหตุนี้มูลไส้เดือนดินจึงมีฤทธิ์ในการขับไล่แมลงได้อีกด้วย

"โอ้โห!!เจ้าไส้เดือนตัวจิ๋ว แจ๋วจริง ๆ ด้วยแหละค่า"