เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จักรยานสูบน้ำ ลดโลกร้อน

29 มีนาคม 2566
1,323
จักรยานสูบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง น้ำมัน โดยใช้แรงปั่นของคนขี่ ในการสูบน้ำเพื่อรดพืชผัก และผลไม้ นับว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง ลดต้นทุนด้านพลังงาน ซ้ำยังช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง และวันนี้รักบ้านเกิดจะมาแนะนำการทำจักรยานสูบน้ำ ลดโลกร้อน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ไปดูกันเลย


วัสดุ-อุปกรณ์
1. จักรยาน 1 คัน

2. ปั๊มน้ำแบบชักขนาด 1 นิ้ว 1 เครื่อง

3. สายพาน ขนาด 92 นิ้ว 1 เส้น

4. สายยาง ขนาด 1 นิ้ว

5. ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว

6. ฐานวางจักรยานและเครื่องปั๊มน้ำ


ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ตั้งฐานวางจักรยานและเครื่องปั๊มน้ำ ใกล้กับแหล่งน้ำ

2. ติดตั้งจักรยาน และเครื่องปั๊มน้ำเข้ากับฐานวางจักรยาน

3. พ่วงสายพานขนาด 92 นิ้ว เข้ากับล้อจักรยานและเครื่องปั๊มน้ำ

4. ต่อท่อ PVC วางลงในแหล่งน้ำ

5. นำสายยางต่อเข้าเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมใช้งาน


วิธีการใช้
ใช้แรงงานคนปั่นจักรยาน ทำให้สายพานที่เชื่อมอยู่กับวงล้อหมุน แล้วปั๊มจะชักหมุน เดินระบบสูบน้ำให้ทำงาน ใช้เพื่อรดน้ำพืชผักผลไม้ และด้านการเกษตร อื่นๆ


ประโยชน์
1. ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย

2. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

3. สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแถมยังเป็นการออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง