เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
5 วิธี รับมือภัยแล้ง
21 กุมภาพันธ์ 2564
1,927
แล้งนี้อีกนานหรือไม่???

แต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหน หากเรามีการวางแผนที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการเลือกพืชที่จะปลูก เราจะผ่านมันไปได้ และเสียหายน้อยที่สุด วันนี้เทคนิค 5 วิธีที่เราทำกันได้มาฝาก ไปดูเลย