เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หยุดเผา...ตอซังฟางข้าว
27 ธันวาคม 2563
1,065
เหตุผลที่เราต้องหยุดเผา

การเผา...ผิดกฏหมาย
การเผา...ทำลายดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม
การเผา...ทำลายจุลินทรีย์ในดิน
การเผา...ทำลายแมลงดี ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
การเผา...ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ำ
การเผา...เกิดฝุ่นควัน และก๊าซพิษ
การเผา...ทำให้โลกร้อน

การเผาตองซังฟางข้าว ต้องระวางโทษตามกฎหมายอาญา ม.218 และ 220 อาจถูกจำคุก 7 ปี และปรับ
ไม่เกิน 14,000 บาท
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C