เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หยุดเผา...ตอซังฟางข้าว

27 ธันวาคม 2563
3,675
เหตุผลที่เราต้องหยุดเผา

การเผา...ผิดกฏหมาย
การเผา...ทำลายดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม
การเผา...ทำลายจุลินทรีย์ในดิน
การเผา...ทำลายแมลงดี ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
การเผา...ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ำ
การเผา...เกิดฝุ่นควัน และก๊าซพิษ
การเผา...ทำให้โลกร้อน

การเผาตองซังฟางข้าว ต้องระวางโทษตามกฎหมายอาญา ม.218 และ 220 อาจถูกจำคุก 7 ปี และปรับ
ไม่เกิน 14,000 บาท