เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พืชทางเลือก สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

13 ธันวาคม 2563
3,547
ในทุก ๆ ปี เมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง มักจะเป็นช่วงวิกฤติสำหรับเกษตรกร เพราะพืชทุกชนิดต้องใช้น้ำเพื่อการเจริญเติบโต แต่มีพืชอยู่บางชนิดที่ใช้น้ำน้อย และยังให้ผลผลิต พอที่จะขายได้ วันนี้เรามีมาแนะนำ ไปดูกันเลย