เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพลี้ยหายเกลี้ยง กับสูตรข่ายาเส้น

11 ตุลาคม 2563
3,931
ปลูกพืช มีปัญหาเพลี้ยกวน เพลี้ยลง ลองใช้สูตรสมุนไพรสูตรนี้ ใช้แล้วดี ปลอดภัย ไร้สารเคมี