เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สูตรเด็ด!! ฮอร์โมนเพิ่มน้ำหนักข้าว

23 สิงหาคม 2563
5,174
ข้าวได้น้ำหนัก ก็ขายได้ราคา วันนี้เรามาดูเทคนิคการเพิ่มน้ำหนักข้าว และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้มากขึ้น
กับสูตรฮอร์โมน ที่เกษตรกรสามารถทำเองได้ ไปดูกัน

วัสดุ อุปกรณ์
- ไข่หอยเชอรี่ 1 กิโลกรัม
- นมสด 2 กระป๋อง (ประมาณ 300 มิลลิลิตร)
- กากน้ำตาล 1 ลิตร
- ไข่ขาว 10 ฟอง (ไข่พันธุ์พื้นบ้านเท่านั้น)
- น้ำฝน/น้ำบ่อ 20 ลิตร

วิธีการทำ
เริ่มแรกนำไข่หอยเชอรี่ไปตากแดดประมาณ 1 ชั่วโมง พออุ่นๆ แล้วนำไปตำหรือบดให้เป็นผง
จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในถังหมักที่มีฝาปิด หมักทิ้งเอาไว้ 1 สัปดาห์
ก็สามารถนำไปใช้ในนาข้าวได้เลย

การนำไปใช้ประโยชน์
กรองเอาเฉพาะน้ำหมัก 1 ส่วนผสมกับน้ำ 400 ส่วน นำไปฉีดพ่นในนาข้าวได้ โดยจะฉีดพ่น 2 ครั้ง
ช่วงแรกตอนที่ข้าวตั้งท้องและจะฉีดอีกครั้งหนึ่ง โดยทิ้งช่วงให้ห่างจากครั้งแรกประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วงที่เหมาะสมที่จะฉีดฮอร์โมนนี้
เป็นช่วงเช้ามืดหรือหลังตะวันตกดิน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- ทำให้ข้าว มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
- ได้ปริมาณข้าว 80-100 ถังต่อไร่
- มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเพียง 100 วัน