ข้อมูลเกษตร
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ลดต้นทุนเลี้ยงปลา ด้วยกล้วยสุก
"กล้วยน้ำว้า" นอกจากรับประทานสด นำไปแปรรูปเพิ่มมูค่าแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้อีกด้วย ซึ่งการนำกล้วยน้ำว้าสุกมาให้ปลากินช่วยลดต้นทุนค่าหาหารปลาได้ 30% เลยที่เดียว . วิธีการเลี้ยงปลาด้วยกล้วยสุก วัตถุดิบ 1. กล้วยน้ำว้าสุก 1 กก. 2. อาหารปลาเล็ก 2 กก. . ขั้นตอนการทำ 1. นำกล้วยสุกมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 2. นำกล้วยเข้าเครื่องปั่น ปั่นให้ละเอียด 3. เทลงบนอาหารปลาเล็กผสมให้เข้ากัน . วิธีการใช้ 1. นำไปให้ลูกปลากิน วันละ 2 มื้อ เลี้ยงจนปลาอายุ 5 เดือน 2. เมื่อลูกปลาอายุ 5 เดือนขึ้นไป ให้กินกล้วยสุกหั่นไม่ผสมอาหารสำเร็จรูป สลับกับให้อาหารเม็ดมื้อเช้ากับมื้อเย็น
9 พฤษภาคม 2566
234
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท