ข้อมูลเกษตร
คลิปเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
มะนาว
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 0
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
6.00
บาท/ลูก
 1.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 1
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
4.00
บาท/ลูก
 2.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 2
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
3.00
บาท/ลูก
 2.00
มะนาวพันธุ์แป้น เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางหนองบ้วย
จ.เพชรบุรี
2.50
บาท/ลูก
 0.50
  • 1

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ยางพารา
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
48.35
บาท/กก.
 1.15
  • 1

---- ไม่พบข้อมูลค่ะ ----
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
สุกร
สุกรขุน สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
จ.นครปฐม
76.00
บาท/กก.
 0.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ไก่
ไก่เนื้อ ไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
จ.ชลบุรี
46.00
บาท/กก.
 0.00
ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ
จ.นครปฐม
46.00
บาท/กก.
 1.00
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ไข่
ไข่ไก่ เบอร์ 3
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
4.17
บาท/ฟอง
 0.20
ไข่ไก่ คละเกรด
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
จ.ฉะเชิงเทรา
3.80
บาท/ฟอง
 0.20
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
กุ้ง
กุ้งขาวแวนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ชื่อจุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
125.00
บาท/กก.
 0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
135.00
บาท/กก.
 0.00
  • 1
เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดูทั้งหมด
26 พฤษภาคม 2566
280
ลดต้นทุนเลี้ยงปลา ด้วยกล้วยสุก
"กล้วยน้ำว้า" นอกจากรับประทานสด นำไปแปรรูปเพิ่มมูค่าแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาได้อีกด้วย ซึ่งการนำกล้วยน้ำว้าสุกมาให้ปลากินช่วยลดต้นทุนค่าหาหารปลาได้ 30% เลยที่เดียว . วิธีการเลี้ยงปลาด้วยกล้วยสุก วัตถุดิบ 1. กล้วยน้ำว้าสุก 1 กก. 2. อาหารปลาเล็ก 2 กก. . ขั้นตอนการทำ 1. นำกล้วยสุกมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 2. นำกล้วยเข้าเครื่องปั่น ปั่นให้ละเอียด 3. เทลงบนอาหารปลาเล็กผสมให้เข้ากัน . วิธีการใช้ 1. นำไปให้ลูกปลากิน วันละ 2 มื้อ เลี้ยงจนปลาอายุ 5 เดือน 2. เมื่อลูกปลาอายุ 5 เดือนขึ้นไป ให้กินกล้วยสุกหั่นไม่ผสมอาหารสำเร็จรูป สลับกับให้อาหารเม็ดมื้อเช้ากับมื้อเย็น
9 พฤษภาคม 2566
233
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
36.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
36.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
34.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
34.49 บาท
ดีเซล
33.44 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
42.66 บาท