เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หมวด


สยามคูโบต้า อยู่เคียงข้างเกษตรกรมากว่า 45 ปี เพราะเราเชื่อว่า "โลกเกษตรใบใหม่" คือโลกที่ใครๆ ก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ผ่านการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรม เราจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเกษตรให้เป็นมากกว่าแค่เครื่องจักรกลฯ เพื่อให้ผู้คนทุกกลุ่ม ก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนวัตกรรมเกษตรมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต กลุ่มสมาร์ตฟาร์มเมอร์ที่กำลังมองหานวัตกรรมเกษตรที่ล้ำไปอีกขั้น เพื่อการทำเกษตรที่สมาร์ตยิ่งขึ้น รวมไปถึงกลุ่มคนที่สนใจการทำเกษตร มองเห็นโอกาสใหม่ๆ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง เพื่อนำทางผู้คนทุกกลุ่มผ่านความท้าทาย ไปสู่เป้าหมายในเส้นทางที่ดีที่สุด และสร้างนิยามใหม่ในการทำเกษตร
21 เมษายน 2566
1,820